Pensioenpremie

Pensioenpremie is een bedrag dat u samen met uw werkgever betaalt om pensioen op te bouwen. Uw werkgever betaalt elke maand een vaste premie en de premie die u zelf betaalt, staat op uw loonstrook.

Wie bepaalt de premie?

Aan de cao-tafel maken werkgevers en werknemers afspraken over de pensioenregeling. Voor 2023 is de premie bepaald op 24,5% van de pensioengrondslag.

Hoe is de pensioenpremie opgebouwd?
De premie wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het brutosalaris, tot een maximum van € 82.694, minus de franchise. De franchise is het bedrag dat is gerelateerd aan de AOW-uitkering. De franchise is voor 2023 door het fonds vastgesteld op € 15.429 U betaalt 11,025% en uw werkgever 13,475%.

Dit zijn de premiegegevens voor Pensioenfonds voor de Architectenbureaus in 2023:

Franchise € 15.429
Maximum pensioengevend loon € 82.694
Premie 24,5% van de pensioengrondslag

De bijdrage per werknemer voor de Stichting Fonds Architectenbureaus is in 2023 € 54.

SFA krijgt haar inkomsten uit de bijdrage die werkgevers per werknemer aan SFA afdragen. De bijdrage is geregeld in de cao en daarmee verplicht, de hoogte wordt per jaar vastgesteld door het SFA bestuur. Deze bijdrage geldt voor zowel werkgevers die verplicht zijn aangesloten als voor werkgevers die vrijwillig zijn aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.