Pensioenpremie

Pensioenpremie is een bedrag dat u samen met uw werkgever betaalt om pensioen op te bouwen. Uw werkgever betaalt elke maand een vaste premie en de premie die u zelf betaalt, staat op uw loonstrook.

Wie bepaalt de premie?

Aan de cao-tafel maken werkgevers en werknemers afspraken over de pensioenregeling. Afgesproken is om de hoogte van de pensioenpremie zo stabiel als mogelijk te houden. Voor 2021 is de premie bepaald op 23% van de pensioengrondslag, conform voorgaande jaren.

Hoe is de pensioenpremie opgebouwd?

De premie wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het bruto salaris, tot een maximum van € 80.041,-, minus de franchise. De franchise is het bedrag dat is gerelateerd aan de AOW-uitkering. De franchise is voor 2021 door het fonds vastgesteld op € 14.789,-. U betaalt 10,35% en uw werkgever 12,65%.

Dit zijn de premiegegevens voor Pensioenfonds voor de Architectenbureaus in 2021:

Franchise € 14.789,-
Maximum pensioengevend loon € 80.041,-
Premie 23% van de pensioengrondslag

De bijdrage per werknemer voor de Stichting Fonds Architectenbureaus is € 53,-. SFA krijgt haar inkomsten uit de bijdrage die werkgevers per werknemer aan SFA afdragen. De bijdrage is geregeld in de cao en daarmee verplicht, de hoogte wordt per jaar vastgesteld door het SFA bestuur.