Wezenpensioen

Heeft u kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Dan hebben zij recht op wezenpensioen wanneer u komt te overlijden. Studeren uw kinderen nog? Dan hebben zij tot hun 27ste recht op wezenpensioen. We stellen daarbij wel enkele voorwaarden.

Hoogte van het wezenpensioen

Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensioendatum in de architectenbranche was blijven werken.

Wezenpensioen zelf aanvragen

Wij weten niet of u minderjarige of studerende kinderen heeft. Zij krijgen daarom niet automatisch bericht van ons als u overlijdt. Uw kinderen moeten zelf wezenpensioen aanvragen. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier voor wezenpensioen.