Wezenpensioen

Heeft u kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Als u overlijdt, hebben zij recht op wezenpensioen.

Studeren uw kinderen nog? Dan hebben zij tot hun 27e recht op wezenpensioen.

We stellen daarbij wel enkele voorwaarden.

Hoogte van het wezenpensioen
Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensioendatum in de architectenbranche was blijven werken.