Wezenpensioen

Heeft u kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Dan hebben zij recht op wezenpensioen wanneer u komt te overlijden. Studeren uw kinderen nog? Dan hebben zij tot hun 27ste recht op wezenpensioen. We stellen daarbij wel enkele voorwaarden.

Voorwaarden wezenpensioen

Hoogte van het wezenpensioen

Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensioendatum in de architectenbranche was blijven werken.

Wezenpensioen zelf aanvragen

Wij weten niet of u minderjarige of studerende kinderen heeft. Zij krijgen daarom niet automatisch bericht van ons als u overlijdt. Uw kinderen moeten zelf wezenpensioen aanvragen. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier voor wezenpensioen.