Verhoging pensioenen met 1,48% per 1-9-2022

30 juni 2022

De regels voor het verhogen van de pensioenen zijn door de overheid versoepeld. Daarom kunnen we per 1 september 2022 de pensioenen met 1,48% verhogen. De verhoging geldt voor iedereen, dus voor gepensioneerden en voor mensen die nog niet met pensioen zijn. Ontvangt u al een pensioenuitkering? U krijgt dan in september uw verhoogde pensioen.

Vanaf 1 juli 2022 mag een pensioenfonds de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen nu en in de toekomst. Met een beleidsdekkingsgraad van 128% (eind mei) voldoen wij ruim aan de nieuwe eis.

Verhoging gebaseerd op prijsinflatie 2021

De 1,48% is vastgesteld op basis van de prijsinflatie in de periode van 1 september 2020 tot 1 september 2021. Dat is zo vastgelegd in het fondsbeleid voor verhogingen (toeslagbeleid). De prijsinflatie was toen 2,7%. Per 1 januari 2022 is uw pensioen al met 1,2% verhoogd. Met de extra verhoging van 1,48% is uw pensioen per 1 september 2022 volledig gecompenseerd voor de prijsinflatie in 2021. De verrekening van de verhoging van 1,2% vanaf afgelopen 1 januari verklaart het verschil van 0,02%.

Nog niet met pensioen? Uw verhoogde pensioen is vanaf 1 september 2022 te zien in Mijn Architectenpensioen.

Waarom worden de regels versoepeld?

De dekkingsgraden van pensioenfondsen stijgen al een tijdje. Daarnaast stijgen ook de prijzen. Daardoor werd de wens vanuit de samenleving en de politiek steeds sterker om de regels voor pensioenverhoging te versoepelen. Dat is nu gebeurd. Deze versoepeling past ook bij de veranderingen richting het nieuwe pensioenstelsel. Daarin gaan de pensioenen ook meer meebewegen met de economie.