Beleidsdekkingsgraad oktober 2022: 125,2%

14 november 2022

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand gestegen ten opzichte van de gerapporteerde beleidsdekkingsgraad eind september (124,5%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad

Eind oktober is de dekkingsgraad van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus gelijk aan 129,9%. De dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van de gerapporteerde dekkingsgraad eind september (128,8%).

Het vermogen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is in oktober gestegen en de voorziening is iets gestegen. Het vermogen is gestegen door een positieve ontwikkeling van financiële markten.

De voorziening is iets gestegen als gevolg van een stijging van de rente.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

Grafiek beleidsdekkingsgraad oktober 2022

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden de bezittingen en de verplichtingen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt.