Beleidsdekkingsgraad september 2022: 124,5%

17 oktober 2022

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand gestegen ten opzichte van de gerapporteerde beleidsdekkingsgraad eind augustus (123,8%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad

Eind september is de dekkingsgraad van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus gelijk aan 128,8%. De dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van de gerapporteerde dekkingsgraad eind augustus (129,3%).

Het vermogen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is in september gedaald en de voorziening is gedaald. Het vermogen is gedaald door een negatieve ontwikkeling van financiële markten.

De voorziening is gedaald als gevolg van een stijging van de rente.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

Grafiek beleidsdekkingsgraad september 2022

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden de bezittingen en de verplichtingen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt.