Nieuwe pensioenkeuze bedrag ineens opnieuw uitgesteld

Op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025
14 november 2023

De invoering van het bedrag ineens is opnieuw uitgesteld. Het is onhaalbaar geworden om het 1 juli 2024 te laten ingaan. Zowel de Eerste als Tweede Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren.

De nieuwe pensioenkeuze gaat nu op zijn vroegst in op 1 januari 2025. Dat maakte de overheid bekend.

Wat is bedrag ineens?

Met bedrag ineens kunt u een deel van uw opgebouwde pensioen in 1 keer ontvangen. Dit kan alleen op het moment dat u met pensioen gaat. Hierbij geldt een maximum van 10% van uw opgebouwde pensioen.

Doordat u het bedrag ineens opneemt, is het pensioen dat u daarna ontvangt wel lager. Ook kan het gevolgen hebben voor de belastingaangifte of de toeslagen die u ontvangt. U vindt meer informatie over het bedrag ineens op deze pagina.

Waarom opnieuw uitgesteld?

De Tweede Kamer bespreekt de nieuwe pensioenkeuze pas begin volgend jaar. Daarna is het nog de beurt aan de Eerste Kamer. Tegelijkertijd hebben pensioenfondsen genoeg tijd nodig. Zij moeten hun deelnemers goed informeren over de pensioenkeuzes zodat deelnemers weten wat hun keuze inhoudt. Pensioenfondsen hebben daar 6 tot 9 maanden voor nodig. Daardoor is de datum van 1 juli 2024 niet meer haalbaar.

De overheid geeft aan dat 1 januari een realistisch doel is, maar dat verder uitstel ook nog mogelijk is.