Bedrag ineens

Een deel van uw totaal opgebouwde pensioen in 1 keer opnemen? Waarschijnlijk kunt u hier vanaf 2025 voor kiezen als u met pensioen gaat. Deze nieuwe keuze is een van de onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel. De wet is nog niet definitief. Zodra er meer duidelijkheid is, leest u het op onze website.

Met bedrag ineens kunt u maximaal 10% van uw ouderdomspensioen opnemen. U krijgt dit bedrag in 1 keer van ons. Uw levenslange ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.

U kunt zelf kiezen hoe u bedrag ineens besteedt. U kunt bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek aflossen. Of u kunt ervan op vakantie gaan.

We kunnen nog geen bedragen noemen of berekeningen maken

Hiervoor wachten we op de definitieve wetgeving. Dan kunnen wij u daadwerkelijk informeren over wat dit voor u persoonlijk betekent.

Kan ik in afwachting van de ingangsdatum van bedrag ineens wel al mijn pensioen aanvragen?

Wij verwachten dat de ingangsdatum 2025 wordt. U kunt uw aanvraag nu insturen. Als de wet ingaat voordat uw pensioen is ingegaan kunt u de aanvraag nog veranderen. Neem daarvoor contact met ons op. Dan kijken we samen of bedrag ineens iets voor u is. U kunt daarna uw pensioen opnieuw aanvragen.

Als de wet definitief is, kunt u ook kiezen voor bedrag ineens als u eerder met pensioen gaat dan op leeftijd 67.

Bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus kunt u variëren in de hoogte van uw pensioen (hoog/laag). De meest voorkomende keuze is een tijdelijk hoger pensioen tot de AOW-leeftijd oftewel AOW-overbruggingspensioen. U kunt variëren in de hoogte van uw pensioen niet combineren met een bedrag ineens. U kunt bedrag ineens wel combineren met deeltijdpensioen en uitruil partnerpensioen.

Als u een klein pensioen heeft
U kunt niet kiezen voor bedrag ineens als uw pensioen lager is dan de afkoopgrens, of als uw pensioen door opname van bedrag ineens lager wordt dan de afkoopgrens (€ 592,51 per jaar in 2024).

Als u al met pensioen bent
De wet is nog niet definitief. De ingangsdatum is waarschijnlijk 2025. Alleen deelnemers die vanaf dat moment volledig of gedeeltelijk met pensioen gaan, kunnen kiezen voor een bedrag ineens.

Bedrag ineens kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte, bijdrage Zvw en eventuele huurtoeslag en zorgtoeslag als u die krijgt. Uw verzamelinkomen wordt namelijk hoger. Wat de gevolgen hiervan zijn, hangt af van de hoogte van het bedrag ineens en uw persoonlijke situatie.

Als u kiest voor bedrag ineens, krijgt u de rest van uw leven een lager maandelijks ouderdomspensioen. Als we in de toekomst de pensioenen verhogen, dan krijgt u die verhoging alleen over dat lagere maandelijkse pensioen. U krijgt dan géén verhoging over het deel van het ouderdomspensioen dat u als bedrag ineens heeft opgenomen.

Als de wet definitief is dan kunt u voor ieder (deel) pensioen dat u aanvraagt maximaal 10% van dat deel als bedrag ineens opnemen.

Bedrag ineens combineren met deeltijdpensioen
Kiest u ervoor om bedrag ineens te combineren met deeltijdpensioen? Dan mag u over ieder stukje deeltijdpensioen dat u aanvraagt, maximaal 10% als bedrag ineens opnemen.

Bedrag ineens combineren met uitruil van partnerpensioen
U kunt ervoor kiezen om het partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Als u ook kiest voor bedrag ineens, dan wordt het maximale bedrag dat u ineens kunt opnemen hoger dan wanneer u niet voor uitruil zou kiezen.

U kunt er ook voor kiezen om uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Als u ook kiest voor een bedrag ineens, dan wordt het maximale bedrag ineens dat u kunt opnemen lager dan wanneer u niet voor uitruil zou kiezen.

Het bedrag ineens neemt u op van het opgebouwde ouderdomspensioen. Het partnerpensioen verandert hierdoor niet. 

De keuzes die u maakt over uw pensioen, gelden ook voor het pensioen van uw ex-partner. Als u kiest voor bedrag ineens, dan krijgt uw ex-partner ook een bedrag ineens van zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. Uw keuze voor bedrag ineens kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting, bijdrage Zvw en eventuele huurtoeslag en zorgtoeslag van uw ex-partner. Dit geldt niet als u en uw ex-partner voor conversie hebben gekozen.

Kiest u voor uitgestelde betaling van bedrag ineens? En overlijdt uw ex-partner na de ingangsdatum van uw pensioen, maar vóór de uitbetaling van bedrag ineens? Dan krijgt u het bedrag ineens dat uw ex-partner zou krijgen. U krijgt dit bedrag ineens bovenop uw eigen bedrag ineens.

Als u kiest voor (uitgestelde betaling van) bedrag ineens en uw ex-partner overlijdt nadat het bedrag ineens is uitbetaald, dan krijgt u alleen het verevende ouderdomspensioen terug.

Als u met pensioen gaat in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt of op de 1e van de maand daarna mag u de uitbetaling van bedrag ineens doorschuiven naar januari van het jaar daarna. Dit kan gunstig zijn als uw totale inkomen inclusief bedrag ineens niet boven het maximumbedrag van de 1e belastingschijf uitkomt. Als uw inkomen door het opnemen van bedrag ineens hoger wordt dan de 1e schijf betaalt u over het meerdere het hogere belastingtarief. Laat u goed informeren. Neem bijvoorbeeld contact op met de Belastingdienst.

Als u overlijdt voordat het uitgestelde bedrag ineens is uitbetaald, vervalt het bedrag ineens
Bedrag ineens wordt dan niet uitbetaald. De pensioenen die al uitbetaald zijn worden herrekend alsof u niet voor bedrag ineens had gekozen. Er volgt een nabetaling. Deze valt in uw nalatenschap. Deze nabetaling is een flink stuk lager dan uw bedrag ineens zou zijn.

Een voorbeeld
Een deelnemer bereikt zijn AOW-leeftijd op 15 augustus 2025. Hij kiest ervoor om zijn pensioen in te laten gaan op 1 augustus 2025. Hij stelt de uitbetaling van bedrag ineens uit tot 1 januari 2026. Hij overlijdt op 8 november 2025.

Zijn ouderdomspensioen zonder bedrag ineens was € 2.500,00 bruto per maand. Hij koos voor een bedrag ineens van 10%. Het bedrag ineens dat in januari 2026 uitbetaald zou worden, was € 60.000,00 bruto. Zijn maandelijkse pensioen wordt hierdoor vanaf augustus 2025 € 2.250,00 bruto per maand. Door het overlijden voor de uitgestelde betaling van bedrag ineens, vervalt het bedrag ineens. De € 60.000,00 wordt niet uitbetaald. In plaats daarvan volgt een nabetaling van het pensioen, alsof deelnemer niet had gekozen voor bedrag ineens. Dat betekent in dit geval een nabetaling van € 1.000,00 (€ 2.500,00 - € 2.250,00 *4 maanden).