Waarom u naar pensioen moet vragen tijdens een sollicitatiegesprek

En welke vragen zijn daarbij belangrijk?
7 november 2023

Stel: u bent aan het solliciteren voor een nieuwe baan. U bereidt zich voor op de vragen die gaan komen. Maar denkt ook na over de vragen die u gaat stellen aan uw nieuwe werkgever. Vraag vooral ook naar uw pensioenregeling te vragen. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daar vragen we extra aandacht voor tijdens de Pensioen3daagse. Wij helpen u graag met het voorbereiden van vragen over de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. 

 

Wat is goed om te weten?

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Dus als u van baan verandert, check dan of er ook wat verandert aan uw pensioen

Pensioen bij uw oude en uw nieuwe werkgever

Als u vertrekt bij uw werkgever, stopt u met pensioen opbouwen. Het pensioen dat u heeft opgebouwd bent u niet kwijt. Dat blijf staan bij uw oude pensioenfonds. Als u daarna een nieuwe baan krijgt, kunnen er 2 dingen gebeuren:
 

 1. U blijft pensioen opbouwen bij hetzelfde pensioenfonds.
  Bijvoorbeeld als uw oude én uw nieuwe werkgever zijn aangesloten bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Vaak verandert er dan niets aan uw pensioen.

 2. U gaat via uw nieuwe werkgever pensioen opbouwen bij een nieuw pensioenfonds of bij een verzekeraar.
  U krijgt een brief van die nieuwe organisatie over wat er voor u geregeld is. De aandachtspunten hieronder gelden voor deze tweede situatie.

Vragen die u kan stellen bij een sollicitatiegesprek

 1. Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld? 
  Nabestaandenpensioen is een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Ook wel partnerpensioen genoemd. Bouwt u een kapitaal op voor uw partner of is er sprake van een verzekering? Als het een verzekering is, vervalt de uitkering als u uit dienst of met pensioen gaat. Hier leest u hoe het bij ons is geregeld.
  Woont u samen? Of bent u in het buitenland getrouwd? Vergeet dan niet om uw partner aan te melden. Als u in Nederland bent getrouwd, hoeft u niets te doen. 

 2. Hoeveel pensioen bouwt u elk jaar op?
  Dat hangt af van hoeveel premie u en uw werkgever elke maand betalen. Maar het hangt ook af van het drempelbedrag (franchise) en het opbouwpercentage. Over het algemeen geldt: hoe hoger de premie, hoe lager het drempelbedrag en hoe hoger het opbouwpercentage, des te meer pensioen bouwt u op. Hier leest u meer over uw pensioenopbouw

 3. Hoe staat het pensioenfonds er financieel voor? 
  Dat ziet u aan de dekkingsgraad. Dat is een %. Hoe hoger het % van de dekkingsgraad, des te beter is de financiële positie.

Onderzoek Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie heeft uitgezocht hoeveel mensen in sollicitatiegesprekken vragen naar de pensioenregeling. Het blijkt dat 68% van de mensen die reageren op een vacature dat niet doen. “Het is een hardnekkig verschijnsel dat mensen vaak pas heel laat over hun pensioen gaan nadenken”, concludeert Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. “Dat zien we graag anders, want een goed geregeld pensioen kan veel verschil maken in uw leven straks.”

Lees het artikel van de Pensioenfederatie.

Als je werk verandert, verandert je pensioen