Beleidsdekkingsgraad november 2023: 125,8%

19 december 2023

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand gestegen ten opzichte van de gerapporteerde beleidsdekkingsgraad eind oktober (125,7%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad

Eind november is de actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus gelijk aan 121,2%. De actuele dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van de gerapporteerde actuele dekkingsgraad eind oktober (129,8%). 

Het vermogen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is in november gestegen en de voorziening voor de (toekomstige) pensioenuitkeringen is ook gestegen. Het vermogen is gestegen door een positieve ontwikkeling van financiële markten. De voorziening is fors gestegen als gevolg van een daling van de rente en de toeslagverlening per 1 januari 2024 die nu al verwerkt is.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en verplichtingen van pensioenfondsen (de toekomstige pensioenuitkeringen). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Grafiek beleidsdekkingsgraad oktober 2023

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden het vermogen en de verplichtingen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Zo komt de sterke daling van de dekkingsgraad in november 2023 door de verhoging van de pensioenen per 1-1-2024 en een daling van de rente. Hierdoor is meer geld nodig voor de (toekomstige) pensioenen. 

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt.