Pensioenen omhoog met 6,85%

4 december 2023

Op 1 januari 2024 gaan alle pensioenen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus omhoog met 6,85%. Dat geldt voor iedereen die nu pensioen bij het fonds opbouwt of dat in het verleden heeft gedaan.

Elk jaar bekijken we of we uw pensioen kunnen verhogen. Zo kan het meestijgen met de prijzen. Zeker in deze dure tijden vinden we dat belangrijk. Dit kan alleen als de financiële situatie van het fonds en de regels dit toelaten. Dit jaar kan uw pensioen volledig meegroeien met de gestegen prijzen. En zelfs nog flink meer. Uw opgebouwde pensioen verhogen we vanaf 1 januari met 6,85%.

Hoe bepalen we de verhoging van uw pensioen?

We bekijken of de financiële situatie van het fonds goed genoeg is voor een verhoging. Ook kijken we naar de prijsstijgingen in de periode van oktober 2022 tot oktober 2023. In deze periode stegen de prijzen met 0,21%. Verder stappen we in 2027 over op de nieuwe regels voor pensioen. Daarom mogen we gebruikmaken van de soepelere regels van de overheid. Onze financiële situatie én de (versoepelde) regels maken het mogelijk de pensioenen met 6,85% mee te laten groeien. Dus meer dan de prijsinflatie. We hebben daarbij de belangen van iedereen met pensioen bij het fonds, jong en oud, goed afgewogen. We verhogen alle pensioenen: van de mensen die nu pensioen krijgen en van de mensen die nu nog niet met pensioen zijn.

Buffer voor de toekomst

We houden met die verhoging ook nog een buffer. We kennen onzekere tijden. Mocht het in de toekomst tegenzitten, dan hebben we nog voldoende in kas voor de toekomstige pensioenen. Verder is die buffer ook belangrijk voor de overstap naar de nieuwe regels voor pensioen. Zo hebben we daarvoor een goede uitgangspositie.