Wijzigingen vanaf 1 januari 2024

4 december 2023

Vanaf 1 januari 2024 wijzigen er twee dingen in uw pensioen. Als u werkt in de architectenbranche, gaat u vanaf 1 januari meer pensioen opbouwen. Daarnaast gaan jongeren onder de 21 jaar automatisch pensioen opbouwen. 

Meer pensioen voor dezelfde inleg

Elke maand leggen u en uw werkgever geld in voor uw pensioen. Die inleg blijft volgend jaar gelijk. Maar u gaat wel meer pensioen opbouwen. Namelijk 1,738% van het brutosalaris dat meetelt voor uw pensioen. In 2023 was dit 1,44%. Dit geldt alleen voor uw ouderdomspensioen. U gaat dus niet meer partnerpensioen en wezenpensioen opbouwen. 

Een rekenvoorbeeld

Stel, uw bruto jaarsalaris is € 45.429. U bouwt niet pensioen op over dit hele bedrag. De gedachte is namelijk dat u niet over uw hele salaris pensioen hoeft op te bouwen, omdat u later ook AOW krijgt. In 2023 telde € 15.429 niet mee voor uw pensioen (het bedrag van 2024 is nog niet bekend). In dit rekenvoorbeeld telt dus € 30.000 van uw salaris mee voor uw pensioen. In 2024 bouwt u dan 1,738% van € 30.000 op voor uw pensioen, dus € 521,40 per jaar. In 2023 was dit nog € 432. 

Jonger dan 21? Dan bouwt u vanaf 2024 pensioen op

Op 1 januari 2024 verandert het pensioenreglement. Iedereen die werkt bij een architectenbureau bouwt automatisch pensioen op. Ook jongeren onder de 21 jaar. Dit was eerder nog niet zo. Jonger dan 21 jaar? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2024 maandelijks netto minder salaris. U gaat samen met uw werkgever namelijk geld inleggen voor uw pensioen. Zo werkt u aan een goed geregeld pensioen.

Overige wijzigingen

De voorwaarden voor vrijwillige voortzetting wijzigen. Vanaf 1 januari 2024 gelden er minder voorwaarden. De andere wijziging gaat over de situatie als u arbeidsongeschikt raakt. Als u uit dienst gaat, blijft u voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent pensioen opbouwen. U betaalt hier niet voor. Als u door UWV voor een groter of kleiner deel arbeidsongeschikt wordt verklaard, wijzigt de pensioenopbouw mee. Er geldt wel een maximum: dat is het percentage dat u arbeidsongeschikt was toen u uit dienst ging bij uw werkgever. 

Meer informatie

In het pensioenreglement vindt u alle informatie over uw pensioenregeling. Vanaf 1 januari 2024 is de informatie op de website weer actueel.