Beleidsdekkingsgraad december 2022: 125,0%

17 januari 2023

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand gedaald ten opzichte van de gerapporteerde beleidsdekkingsgraad eind november (125,2%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad

Eind december is de actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus gelijk aan 120,8%. De actuele dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van de gerapporteerde actuele dekkingsgraad eind november (119,4%).

Het vermogen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is in december gedaald en de voorziening voor de (toekomstige) pensioenuitkering is ook gedaald. Het vermogen is gedaald door een negatieve ontwikkeling van financiële markten.

De voorziening is gedaald als gevolg van een stijging van de rente.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en verplichtingen van pensioenfondsen (de toekomstige pensioenuitkeringen). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden het vermogen en de verplichtingen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Zo komt de sterke daling van de dekkingsgraad in november 2022 door de verhogingen van de pensioenen per 1 januari 2023. Hierdoor is meer geld nodig voor de (toekomstige pensioenen).

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt.

Beleidsdekkingsgraad december 2022