Beleidsdekkingsgraad mei 2023: 124,8%

21 juni 2023

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand gedaald ten opzichte van de gerapporteerde beleidsdekkingsgraad eind april (125,1%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad

Eind mei is de actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus gelijk aan 125,3%. De actuele dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van de gerapporteerde actuele dekkingsgraad eind april (124,3%).

Het vermogen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is in mei gestegen en de voorziening voor de (toekomstige) pensioenuitkeringen is gedaald. Het vermogen is gestegen door een positieve ontwikkeling van financiële markten. De voorziening is gedaald als gevolg van een stijging van de rente.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en verplichtingen van pensioenfondsen (de toekomstige pensioenuitkeringen). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden het vermogen en de verplichtingen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Zo komt de sterke daling van de dekkingsgraad in november 2022 door de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023. Hierdoor is meer geld nodig voor de (toekomstige) pensioenen.

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt.