Beleidsdekkingsgraad december 2023: 125,6%

17 januari 2024

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand gedaald ten opzichte van de gerapporteerde beleidsdekkingsgraad eind november (125,8%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Dekkingsgraad

Eind december is de actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus gelijk aan 117,9%. De actuele dekkingsgraad is gedaald ten opzichte van de gerapporteerde actuele dekkingsgraad eind november (121,2%). 

Het vermogen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is in december gestegen en de voorziening voor de (toekomstige) pensioenuitkeringen is ook gestegen. Het vermogen is gestegen door een positieve ontwikkeling van financiële markten. De voorziening is gestegen als gevolg van een daling van de rente.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en verplichtingen van pensioenfondsen (de toekomstige pensioenuitkeringen). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.e hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Grafiek beleidsdekkingsgraad december 2023

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden het vermogen en de verplichtingen van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Zo komt de sterke daling van de dekkingsgraad in november 2023 door de verhoging van de pensioenen per 1-1-2024 en een daling van de rente. Hierdoor is meer geld nodig voor de (toekomstige) pensioenen. 

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van het fonds zich de komende tijd ontwikkelt.