Hoeveel pensioen krijgt u in 2024?

Bekijk nu uw nieuwe pensioen in MijnArchitectenpensioen
5 januari 2024

In MijnArchitectenpensioen staan de nieuwe bedragen voor uw pensioen. U kunt nu inloggen en ze bekijken.

 

Uw pensioen is een brutobedrag. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft dit bruto pensioen verhoogd per 1 januari 2024. Op het brutobedrag houden we belasting en premies in. Daarna maken wij het bedrag over op uw bankrekening. Dat is uw nettopensioen.

Elk jaar anders

De overheid verandert (bijna) elk jaar op 1 januari de tarieven. Zo ook dit jaar. Daardoor krijgen veel mensen bij ons pensioenfonds in 2024 (iets) meer pensioen. Wij weten niet of dat voor u geldt. En ook niet hoeveel uw inkomen dan stijgt. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie.

Alle informatie op de betaalspecificatie

Alle details staan op uw betaalspecificatie. Daarin leest u hoeveel belasting u betaalt. De betaalspecificatie is sinds eind januari online beschikbaar in MijnArchitectenpensioen. Kijk voor meer informatie over de inhoudingen op de betaalspecificatie bij ‘Loonheffing’ en ‘Bijdrage Zvw’.

Ook de jaaropgave

Bij de betaalspecificatie ontvangt u ook de jaaropgave. Daarin staat hoeveel pensioen u vorig jaar van ons heeft gekregen. Bewaar dit overzicht goed. U heeft het nodig bij uw belastingaangifte. Dat is in maart of april. Bent u het overzicht dan kwijt? U kunt de jaaropgave altijd terugvinden in MijnArchitectenpensioen.

Heeft u vragen?

Bekijk hier uw pensioen. Of neem contact met ons op. Wij helpen u graag.