Dekkingsgraad

Om nu en in de toekomst pensioen uit te kunnen keren, bouwen wij vermogen op. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre wij op dat moment aan onze (toekomstige) verplichtingen kunnen voldoen.

De dekkingsgraad is een graadmeter voor onze financiële positie. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen aan de ene kant en de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen aan de andere kant. Bij een dekkingsgraad van 100% komen de bezittingen en verplichtingen overeen. Voor een gezonde financiële positie is een dekkingsgraad van ongeveer 119% nodig.
Wat wij voorheen dekkingsgraad noemden, heet nu actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad van die betreffende maand. De beleidsdekkingsgraad vormt het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

De beleidsdekkingsgraad schommelt minder dan de actuele dekkingsgraad. Hij neemt langzamer af, maar ook minder snel toe. Sinds 2015 vormt de beleidsdekkingsgraad de nieuwe financiële graadmeter voor beleidsbeslissingen van het pensioenfonds.

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden het vermogen en de verplichtingen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de dekkingsgraad van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zich de komende tijd ontwikkelt.

Bekijk het verloop van de dekkingsgraad van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus over de voorgaande periode.