Veelgestelde vragen over de verhoging van uw pensioen

Uw pensioen wordt per 1 januari 2023 met 7,33% verhoogd.

Wij kunnen ons voorstellen dat de verhoging van uw pensioen vragen oproept. Wij beantwoorden de veelgestelde vragen.
  • Als u als werknemer pensioen opbouwt bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, wordt uw tot nu toe opgebouwde pensioen verhoogd.
  • Als u voorheen pensioen opbouwde bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, wordt dit opgebouwde pensioen verhoogd. 
  • Als u pensioen ontvangt, wordt het bedrag dat u aan pensioen ontvangt verhoogd.

Bij een verhoging kijken we niet alleen naar de prijsinflatie in het afgelopen jaar. Ook bekijken we wat een verhoging betekent voor onze financiële situatie in de toekomst. En naar de belangen van zowel de huidige werkenden als de gepensioneerden. Het pensioengeld moet namelijk evenwichtig worden verdeeld. 

Om die reden is het niet verantwoord al onze buffers uit te delen. Zeker niet met de huidige onzekere economische tijden. Op die manier voorkomen we dat we in slechte tijden (sneller) de pensioenen moeten verlagen.

Bij de keuze voor het wel of niet verhogen van de pensioenen, proberen we eerst de pensioenen te verhogen op basis van de prijsinflatie in het afgelopen jaar. Daarna kijken we pas naar de gemiste verhoging in eerdere jaren. 

Gezien de financiële positie van het fonds en de wet- en regelgeving die hiervoor geldt, verwachten we niet op korte termijn gemiste toeslagen in te kunnen halen.

Lees meer over de (beleids)dekkingsgraad

Nee. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt elk jaar standaard met 2% verhoogd. Er wordt naast de verhoging van 2% geen extra verhoging toegekend.

Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij verhogingen wordt gekeken naar de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds. Dit is de graadmeter voor onze financiële positie. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds voldoende vermogen heeft om alle (toekomstige) pensioen uit te betalen. Dit zijn onze verplichtingen. 

Het vermogen van het pensioenfonds is in het afgelopen jaar inderdaad sterk gedaald. De financiële markten deden het erg slecht. Aan de andere kant: door de hogere rente hebben we minder geld nodig voor de (toekomstige) pensioenen. Hierdoor is onze financiële positie zelfs beter dan verleden jaar. Dit is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad. 

Lees meer over de beleidsdekkingsgraad

Voor verhogingen kijken we naar de financiële situatie van het pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad is hiervoor de graadmeter. Hoeveel pensioen jaarlijks wordt opgebouwd, hangt af van de ingelegde pensioenpremie. Op basis daarvan wordt bekeken hoeveel pensioen kan worden ingekocht. En dat hangt weer af van verschillende economische factoren. 

Een verhoging van de opgebouwde pensioenen en opbouwpercentage staan dus los van elkaar. Onze buffers gebruiken voor opbouwpercentage is niet toegestaan. Dat zou ten koste gaan van het pensioengeld van de huidige pensioengerechtigden.