Uw betrokkenheid

Samen bouwen aan een duurzaam beleid

Een duurzame en eerlijke wereld: als pensioenfonds en belegger zijn wij heel gemotiveerd om hieraan bij te dragen. Naast een verantwoord beleid streven we naar een beleid waarin ook uw stem als deelnemer wordt gehoord.

Onze deelnemers geven aan dat ze het belangrijk vinden dat hun fonds verantwoord belegt. 77% gaf in een onderzoek aan dit belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Verder gaf 67% aan het belangrijk tot zeer belangrijk te vinden dat hun fonds zoveel mogelijk rendement behaalt.

Wij vinden het belangrijk de wensen van onze deelnemers te horen. Daarom onderzoeken we ook hun risicobereidheid. Dit is een belangrijke pijler in ons beleid. En wordt met het nieuwe pensioenstelsel alleen maar belangrijker.