Bedrag ineens

Een deel van uw totaal opgebouwde pensioen in 1 keer opnemen? Waarschijnlijk kunt u hier vanaf 2023 voor kiezen als u met pensioen gaat. De wet is nog niet definitief. Zodra er meer duidelijkheid is, leest u het op onze website.

We kunnen nog geen berekeningen maken

Hiervoor wachten we op de definitieve wetgeving. Dan kunnen wij u daadwerkelijk informeren over wat dit voor u persoonlijk betekent.

Kan ik in afwachting van de ingangsdatum van bedrag ineens wel al mijn pensioen aanvragen?

Wij verwachten dat de ingangsdatum wordt uitgesteld. U kunt uw aanvraag nu insturen. Als de wet ingaat voordat uw pensioen is ingegaan kunt u de aanvraag nog wijzigen. Neem daarvoor contact met ons op. U krijgt dan de mogelijkheid om te kijken of bedrag ineens iets voor u is. U kunt daarna uw pensioen opnieuw aanvragen.

U kunt maximaal 10% van uw totale pensioen opnemen

U krijgt dit bedrag in 1 keer van ons. Uw levenslange maandelijkse ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.
U kunt hiermee bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek aflossen. Of u kunt er van op vakantie gaan. U krijgt door bedrag ineens de rest van uw leven een lager maandelijks ouderdomspensioen.
Bedrag ineens kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte en eventuele huurtoeslag en zorgtoeslag als u die krijgt. Uw verzamelinkomen wordt namelijk hoger. Wat de gevolgen hiervan zijn, hangt af van de hoogte van het bedrag ineens en uw persoonlijke situatie.
Als u kiest voor bedrag ineens, krijgt u de rest van uw leven een lager maandelijks ouderdomspensioen. Als we in de toekomst de pensioenen verhogen, dan krijgt u die verhoging alleen over dat lagere maandelijkse pensioen. U krijgt dan geen verhoging over het bedrag ineens.
Bij Pensioenfonds Architectenbureaus kunt u variëren in de hoogte van uw pensioen(hoog/laag). U krijgt dan eerst een hoger pensioen en daarna levenslang een lager pensioen. De meest voorkomende keuze is een tijdelijk hoger pensioen tot de AOW-leeftijd oftewel AOW-overbruggingspensioen. U kunt variëren in de hoogte van uw pensioen niet combineren met een bedrag ineens. U kunt bedrag ineens wel combineren met deeltijdpensioen en uitruil.
U kunt geen bedrag ineens opnemen als uw pensioen lager is dan de afkoopgrens of als het pensioen door het opnemen van bedrag ineens lager wordt dan de afkoopgrens (€ 520,35 per jaar in 2022).
De verwachte ingangsdatum voor bedrag ineens is 2023. Of het voor u verstandig is om hierop te wachten, is moeilijk te zeggen. We kunnen nu nog geen bedragen noemen of berekeningen maken. Het is belangrijk om u goed te (laten) informeren over bedrag ineens.
Als de wet definitief is kunt u ook kiezen voor een bedrag ineens als u eerder met pensioen gaat dan op leeftijd 67. U kunt bedrag ineens ook combineren met deeltijdpensioen en uitruil. Een bedrag ineens kunt u niet combineren met variëren in de hoogte van uw pensioen(hoog/laag).
Bedrag ineens neemt u op van het opgebouwde ouderdomspensioen. Het partnerpensioen verandert hierdoor niet. Ruilt u partnerpensioen om voor meer ouderdomspensioen? Dan krijgt u ook over dat deel een bedrag ineens.
De keuzes die u maakt over uw pensioen, gelden ook voor het pensioen van uw ex-partner. Als u kiest voor bedrag ineens, dan krijgt uw ex-partner ook een bedrag ineens van zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. Dit geldt niet als u en uw ex-partner voor conversie hebben gekozen. Uw keuze voor bedrag ineens kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting, bijdrage Zvw en eventuele huurtoeslag en zorgtoeslag van uw ex-partner.
De wet is nog niet definitief. De ingangsdatum van deze keuze is waarschijnlijk in 2023. Alleen deelnemers die vanaf dat moment volledig of gedeeltelijk met pensioen gaan, kunnen kiezen voor bedrag ineens.
Als de wet definitief is dan kunt u voor ieder (deel) pensioen dat u aanvraagt maximaal 10% van dat deel als bedrag ineens opnemen.
Gaat u met pensioen in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt of op de 1e van de maand daarna? Dan mag u de uitbetaling van bedrag ineens doorschuiven naar januari van het jaar daarna. Zo kan bedrag ineens in een gunstiger belastingtarief vallen. Dit geldt voor het inkomen dat in de 1e belastingschijf valt. Als uw inkomen door het opnemen van bedrag ineens hoger wordt dan de 1e schijf betaalt u over het meerdere het hogere belastingtarief.

Bedrag ineens wordt dan niet uitbetaald. De pensioenen die al uitbetaald zijn worden herrekend alsof u niet voor bedrag ineens had gekozen. Er volgt nog een nabetaling. Deze valt in uw nalatenschap.