Ineens stoppen of in stappen

Gaat u bijna met pensioen, maar wilt u niet helemaal stoppen met werken?

Dan kunt u kiezen voor deeltijdpensioen. U gaat dan voor een deel met pensioen, maar blijft ook nog voor een deel werken.
Met de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen berekent u wat het financieel voor u betekent om eerder of later met pensioen te gaan. Het is nog niet mogelijk om met de pensioenplanner te berekenen wat het betekent als u in stappen stopt.
  • Uw leeftijd ligt tussen 5 jaar voor uw AOW-leeftijd en het moment waarop u 67 jaar wordt.
  • U combineert werken en pensioen minimaal 1 jaar.
  • Over de dagen dat u werkt, bouwt u pensioen op. Over de andere dagen krijgt u een pensioenuitkering.
  • U kunt tot uw 67e jaar met deeltijdpensioen. Daarna gaat uw pensioenuitkering volledig in.
  • Maak ruim van tevoren duidelijke afspraken met uw werkgever.
  • Gaat u op uw 67e met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier. U kunt vanaf uw 67e niet meer met deeltijdpensioen.
  • Wilt u eerder met pensioen en denkt u over deeltijdpensioen? Neem dan minimaal 6 maanden en minstens 2 maanden voor uw gewenste pensioendatum zelf contact met ons op.

U krijgt van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen in uw nieuwe situatie. Als u akkoord gaat, regelen wij het deeltijdpensioen voor u.