Ineens stoppen of in stappen

Gaat u bijna met pensioen, maar wilt u niet helemaal stoppen met werken?

Dan kunt u kiezen voor deeltijdpensioen. U gaat dan voor een deel met pensioen, maar blijft ook nog voor een deel werken.
Met de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen berekent u wat het financieel voor u betekent om ineens te stoppen met werken of in stappen. De pensioenplanner volgt in het tweede kwartaal van 2018.
  • Uw leeftijd ligt tussen 5 jaar voor uw AOW-leeftijd en 5 jaar na uw AOW-leeftijd.
  • U combineert werken en pensioen minimaal 1 jaar.
  • U kunt bij uw architectenbureau blijven werken voor 80%, 60%, 50% of 40% van de tijd die u voor uw pensionering werkte.
  • Over de dagen dat u werkt, bouwt u pensioen op. Over de andere dagen krijgt u een pensioenuitkering.
  • U kunt tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd met deeltijdpensioen. Daarna gaat uw pensioenuitkering volledig in.
  • Maak ruim van tevoren duidelijke afspraken met uw werkgever.
  • Gaat u op uw 67e met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier. U geeft daarop aan dat u voor deeltijdpensioen kiest.
  • Wilt u eerder met pensioen en denkt u over deeltijdpensioen? Neem dan minimaal 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum zelf contact met ons op.

U krijgt van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen in uw nieuwe situatie. Als u akkoord gaat, regelen wij het deeltijdpensioen voor u.