Meer pensioen voor u of uw partner

Wanneer u met pensioen gaat, kunt u het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uitruilen. Dat betekent het omzetten van het partnerpensioen in extra ouderdomspensioen of andersom.

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u partnerpensioen op. Dat is pensioen dat uw partner krijgt wanneer u overlijdt. Het partnerpensioen vangt het wegvallen van uw inkomen voor een deel op.
Met de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen berekent u wat het financieel voor u betekent om het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uit te ruilen.

U mag het partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Uw partner moet het hiermee wel eens zijn en een handtekening zetten. U krijgt zelf later een hogere pensioenuitkering. Uw partner krijgt als u overlijdt geen of minder partnerpensioen.

Heeft u geen partner?

Uw opgebouwde partnerpensioen wordt niet automatisch omgeruild voor ouderdomspensioen. U dient dit aan te geven bij de aanvraag van uw pensioen.
U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. U krijgt zelf later een lagere pensioenuitkering.
  • Als u met uw 67e met pensioen gaat:
    Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier. Geef uw keuze aan en stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug.

  • Als u eerder met pensioen gaat:
    Neem dan 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum zelf contact met ons op

Vervolgens berekenen we uw pensioen opnieuw en krijgt u van ons een opgave. Daarin staan alle nieuwe bedragen. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.

U kunt deze keuze maar één keer maken: als u met pensioen gaat. U kunt uw keuze later niet meer herzien.