logo_pensioen123

Uitleg pensioenregeling: Pensioen 1-2-3

U leest in Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Via uw werkgever bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 leggen we u eenvoudig uit hoe onze regeling in elkaar zit. Dit is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht, MijnArchitectenpensioen en mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u op onze pagina over beleggen.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen:

 • In laag 1 (deze laag) leest u in het kort over uw pensioenregeling.
 • In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
 • In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie over ons pensioenfonds.

Ontvangt u deze informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

ouderdomspensioen
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 67 jaar bent.
ouderdomspensioen
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen.
arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer.
reglement
Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Leest u het reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij contact. Of vraag uw werkgever om uitleg.
geen_arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering van ons tot uw pensioen ingaat.
drie_pijlers

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

A. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op svb.nl leest u meer.
B. Pensioen bij ons fonds: u bouwt dit op via uw werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.
middelloon
U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.
opbouw

U bouwt elk jaar pensioen op over een deel van uw bruto salaris. U bouwt in 2021 over € 14.789,- geen pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u later van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft, bouwt u elk jaar 1,390% aan pensioen op. Maar in 2021 maximaal tot een salaris van € 80.041,-.

premieverdeling_beide
U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. U betaalt bij ons 10,35% aan premie. Uw werkgever betaalt 12,65%. Hij kan u vertellen hoeveel dit precies is. U leest op uw loonstrook hoeveel u zelf betaalt.
waardeoverdracht
U heeft een nieuwe baan. Werkt u voor het eerst in de architectenbranche? Dan kunt u het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.
pensioenvergelijker
Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere regeling? Dat kan met de pensioenvergelijker in laag 3.
vervroegen_uitstellen_67
Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan op uw 67e? Dit kan al vanaf 5 jaar voor uw AOW-leeftijd. En uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Bespreek dit met uw werkgever. U vraagt dit bij ons aan 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.
keuze
U heeft bij ons meer keuzes. Bijvoorbeeld onderling ruilen van pensioen als u stopt met werken in de branche. U kunt ook voor een deel met pensioen gaan. Of eerst een hoger pensioen krijgen. Ga naar laag 2 voor meer informatie.
uitkeringszekerheid_risico

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die minder goed zijn, kan uw pensioen lager worden.

waardevast

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers beperkt. In 2021 konden wij de pensioenen niet verhogen. De komende jaren lukt het ons waarschijnlijk niet om uw pensioen mee te laten stijgen met de prijsstijgingen.

Toeslag Stijging van de lonen* Stijging van de prijzen
2021       0%               -              0,96%
2020       0%               -              1,4%
2019  0,53%               -              2,8%
2018  0,10%               -              1,1%
2017       0%           1,51%              0,1%
2016       0%             1,0%              1,0%

*) Vanaf 2018 houden we geen rekening meer met de stijging van de lonen.

tekort
De hoogte van uw pensioen staat niet vast en kan worden verlaagd als de financiële situatie van het fonds slecht is. De mogelijkheid van een verlaging is nu niet uit te sluiten.

Vanwege een tekort in 2020 maakten we een herstelplan. Daarin staan deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet mee met de lonen en prijzen in onze branche.
 • Uw premie gaat omhoog. Die maatregel was nog niet nodig.
 • Uw pensioen gaat omlaag. Maar alleen als het niet anders kan.
kosten

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioenregeling uit te voeren:

 • kosten voor de administratie.
 • kosten om het pensioengeld te beheren.
waardeoverdracht-2
Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.
arbeidsongeschiktheidspensioen-2
Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert.
samenwonen_trouwen
Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt.
scheiden
Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt.
buitenland
Als u verhuist naar of in het buitenland.
werkloos
Als u werkloos wordt.
meer_of_minder_werken
Als u meer of minder gaat werken.
verlof
Als u met onbetaald verlof gaat. U kunt dan pensioen blijven opbouwen.
mijnpensioenoverzicht

Kijk één keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

U ziet wat u bruto en netto krijgt.

keuze
Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk in laag 2 bij Welke keuzes heeft u?
vragen
Als u vragen heeft over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op MijnArchitectenpensioen. Stel uw vraag bij contact. Of bel ons op 020 583 59 30.