Uitleg pensioenregeling: Pensioen 1-2-3, laag 2

logo_pensioen123

Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3.

U leest wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. In deze laag 2 staan alle belangrijke kenmerken van onze pensioenregeling. U leest hier meer over de onderwerpen in laag 1.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u bepaalt zelf hoeveel u wilt weten

 • In laag 1 leest u in het kort over uw pensioenregeling.
 • In laag 2 (deze laag) leest hier meer over alle onderwerpen en uw pensioenregeling.
 • In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie over ons pensioenfonds.

Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij Contact.

In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie
Die vindt u op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt. Maar ook bij MijnArchitectenpensioen. Wilt u weten hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.

 

ouderdomspensioen


U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw 67e jaar

U bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. U neemt namelijk via uw werkgever deel aan onze pensioenregeling. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Elke maand krijgt u een bedrag op uw rekening.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op uw AOW
Dit pensioen van de overheid gaat niet meer in op uw 65e, maar later. De datum waarop uw AOW ingaat, leest u op svb.nl.

Uw pensioen en AOW gaan waarschijnlijk niet tegelijk in
U heeft dan misschien een tijdje minder inkomen als u stopt met werken. U kunt bij ons wel eerder of later met pensioen gaan. Die keuze maakt u als uw pensioen bijna ingaat. Het is wel verstandig om nu al na te denken over wat u wilt. Bijvoorbeeld of u iets extra’s moet regelen als u niet zo lang wilt doorwerken.

Uw ouderdomspensioen hangt af van...

 • het salaris dat u verdient;
 • het aantal jaren dat u werkt;
 • de regels in ons pensioenreglement.

Uw pensioenbedrag staat op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij MijnArchitectenpensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Zo bouwt u pensioen op
Onze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. U bouwt elk jaar pensioen op over uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op:

 • Wij trekken van uw salaris eerst een franchise af. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. In 2024 is de franchise € 17.545,00 .
 • Over het salaris dat overblijft, bouwt u elk jaar ouderdomspensioen op. In 2024 is uw opbouwpercentage 1,738%.
 • Boven een salaris van € 85.770,00 bouwt u geen pensioen op in deze pensioenregeling. 
 • Werkt u parttime? Dan bouwt u minder pensioen op.
   

ouderdomspensioen


Uw partner en kinderen krijgen een pensioen als u overlijdt

U bouwt bij ons ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, dan geldt het onderstaande.

Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft
Uw partner krijgt het partnerpensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. U leest de precieze bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Overlijdt u ná uw pensionering? Dan krijgt uw partner het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot uw pensioeningang. Gaat u in een andere branche werken? Dan krijgt uw partner alleen het partnerpensioen dat u opbouwde tot u uit dienst ging.

Als u een ex-partner heeft, kan dit anders zijn
Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het deel dat u opbouwde tot u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. We trekken dit af van het partnerpensioen van uw nieuwe partner. Die krijgt dan een lager partnerpensioen als u overlijdt. Maakte u andere afspraken met uw ex-partner? Dan geldt dit niet.

Uw partner is voor ons…

 • De persoon met wie u getrouwd bent of geregistreerd partners bent.
 • De persoon met wie u minstens 6 maanden samenwoont.

Woont u samen? Dan geldt dit ook:

 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Die sloot u af bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
 • U sprak ook af dat uw partner pensioen krijgt als u overlijdt.
 • U sprak af dat u de samenlevingsovereenkomst ieder apart kunt opzeggen.
 • U heeft een eventuele eerdere partner bij ons afgemeld.
 • U meldt uw partner bij ons aan.

Via MijnArchitectenpensioen kunt u uw partner aanmelden.
 

Uw kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 18e jaar

Studeren zij? Dan krijgen zij pensioen tot hun 27e. Maar alleen zolang uw kind zijn beschikbare tijd grotendeels besteedt aan het volgen van onderwijs of een opleiding voor een beroep.

Het wezenpensioen is voor elk kind ongeveer 14% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. U leest de precieze bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Gaat u in een andere branche werken? Dan krijgen uw kinderen alleen wezenpensioen over het pensioen dat u opbouwde tot u uit dienst ging.

Uw kind is voor ons…

 • uw eigen kind of een kind dat u adopteert;
 • uw stief- of pleegkind. U verzorgt dit kind en voedt het op als uw eigen kind.

Lees ook deze informatie
U vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij MijnArchitectenpensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner misschien een uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie op svb.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden:

 • Uw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of
 • Uw partner is voor een deel arbeidsongeschikt.
   

arbeidsongeschiktheidspensioen


U blijft voor een deel pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt bent

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt.

Als u minstens 35% arbeidsongeschikt bent, blijft u toch pensioen opbouwen
U betaalt daarvoor geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Dan bouwt u meer pensioen op onze kosten op dan als u voor een deel arbeidsongeschikt bent.

U krijgt misschien ook een uitkering van de overheid. Kijk op uwv.nl.

U wordt meer of minder arbeidsongeschikt
U hoeft dit niet aan ons door te geven. Wij krijgen de gegevens van het UWV. Heeft u een half jaar na wijziging arbeidsongeschiktheid nog niets van ons gekregen? Neemt u dan contact met ons op.

Lees ook deze informatie

 • Wilt u meer weten? Kijk bij Ziek of arbeidsongeschikt.
 • Alle regels staan in ons pensioenreglement in laag 3. Bijvoorbeeld wat u krijgt als u meer of minder arbeidsongeschikt bent.
   

reglement


U vindt álle regels in ons pensioenreglement

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Bekijk dan laag 3 voor:

 • ons pensioenreglement met alle regels voor uw pensioen;
 • de afspraken voor een goed bestuur;
 • onze financiële situatie en de kosten van uw pensioen.

Krijgt u het reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan. U kunt ook uw werkgever vragen om meer uitleg over uw pensioen.

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen


U krijgt géén uitkering als u arbeidsongeschikt wordt

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons pensioenfonds. Onze pensioenregeling biedt dit namelijk niet.

U krijgt misschien wel een uitkering van de overheid. Dit heet een WIA-uitkering. U leest meer op uwv.nl.

Bedenk goed of u iets extra’s moet regelen. Overleg daarover met een financieel adviseur. U blijft bij ons wel pensioen voor later opbouwen als u minstens 35% arbeidsongeschikt bent. Wij betalen dan uw premie.

drie_pijlers


A. Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt.

Uw AOW gaat niet meer in op uw 65e, maar later. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. Ook de hoogte van de AOW is niet voor iedereen gelijk. De overheid past de bedragen elk jaar aan het minimumloon aan. Kijk voor uw AOW-leeftijd op svb.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Woonde of werkte u niet altijd in Nederland? Dan krijgt u waarschijnlijk minder AOW.

B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
U bouwt pensioen op in de architectenbranche. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarop staat:

 • het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd;
 • het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioen in onze branche blijft werken;
 • het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt;
 • het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat een overzicht van uw AOW en pensioen bij al uw werkgevers. U vindt er ook de netto bedragen.

C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of u dit nodig vindt, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. Of kijk op nibud.nl voor de Pensioenschijf-van-vijf.
 

middelloon


U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt heet franchise. Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Hierover bouwt u pensioen op. In 2024 maximaal tot een salaris van € 85.770,00 per jaar.

Uw totale pensioen is de optelsom van al die jaren. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. U krijgt uw pensioen vanaf uw pensioendatum elke maand. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

 

opbouw


Uw opbouwpercentage is 1,738%

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar:

 • Van uw salaris halen we eerst de franchise af. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de opbouw van uw pensioen. In 2024 is de franchise € 17.545,00.
 • Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Daarover bouwt u 1,738% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2024.
 • Er is ook een maximum. U bouwt pensioen op tot een salaris van € 85.770,00 bruto per jaar.
 • Werkt u parttime? Dan is uw salaris lager dan als u 100% werkt. U bouwt dus minder pensioen op. U betaalt ook minder premie.
   

premieverdeling_beide


U en uw werkgever betalen samen voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen elke maand pensioenpremie. In 2024 is uw premie 24,5% van uw pensioengrondslag. U betaalt daarvan 11,025%. Uw werkgever betaalt 13,475%. De premie is de prijs van uw pensioen. Uw werkgever betaalt de premie elke maand aan ons. Hij houdt uw deel van de premie in op uw bruto salaris. U leest op uw loonstrook hoeveel u zelf betaalt.

Uw pensioengrondslag is uw bruto salaris min de franchise. Over het eerste deel van uw salaris, uw franchise, bouwt u géén pensioen op. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. Daarom hoeft u niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen. In 2024 is de franchise € 17.545,00.

waardeoverdracht


Waardeoverdracht

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

 • Is uw opgebouwd pensioen € 592,51 bruto per jaar of hoger, dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag. 
 • Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 592,51 bruto per jaar en hoger dan € 2,00 bruto per jaar, dan zorgt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. De financiële situatie van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus en uw nieuwe pensioenuitvoerder is hierbij niet van belang. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.
 • Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 2,00 bruto per jaar, dan vervalt het pensioen. Dat is wettelijk zo bepaald.
   

pensioenvergelijker


Uw pensioen vergelijken

Heeft u pensioen bij meerdere pensioenfondsen, omdat u al eens van baan veranderde? Dan kunnen de afspraken over uw pensioen verschillen. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen pensioenregeling.

Het is belangrijk dat u weet wat de verschillen zijn tussen uw oude en nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld als u solliciteert bij een werkgever met een eigen pensioenregeling. Of omdat u uw pensioen wilt meenemen als u een nieuwe baan heeft.

Met de pensioenvergelijker in laag 3 kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. U ziet direct wat de verschillen zijn.
 

ruilen


Onderling ruilen van uw pensioen

U bouwt bij ons 2 soorten pensioen op:

 • Ouderdomspensioen: dit is pensioen voor uzelf.
 • Partner- en wezenpensioen: dit is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.

U kunt het partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Of andersom. U ruilt een deel van uw eigen pensioen dan om voor extra pensioen voor uw partner.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Gaat u met pensioen? Of stopt u met werken in de architectenbranche? En heeft u geen of weinig pensioen voor uw partner bij ons staan? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner.

Dit zijn de afspraken:

 • U krijgt zelf minder pensioen.
 • Uw partner krijgt meer pensioen van ons als u overlijdt.
 • Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen.
 • U kiest dit als u met pensioen gaat. Of als u stopt met werken in de architectenbranche.
 • Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. U kunt dit daarna niet meer veranderen.
 • Het wezenpensioen verandert niet als u pensioen ruilt.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Misschien wilt u geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u géén partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen. U kunt uw partnerpensioen dan ruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf. Of dit voor een deel doen.

Dit zijn de afspraken:

 • U krijgt zelf méér pensioen.
 • Ruilt u al uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner géén pensioen als u overlijdt.
 • Ruilt u een deel van uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner minder pensioen als u overlijdt. U kiest dit als u met pensioen gaat.
 • Het wezenpensioen verandert niet als u pensioen ruilt.
 • U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven. Ruilt u uw pensioen om? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. Heeft u een partner? Dan moet hij of zij het eens zijn met uw keuze.

Meer weten?

 • U vindt alle regels in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Uw pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt.
 • Wilt u weten hoeveel pensioen u en uw partner krijgen als u pensioen ruilt? Neem dan contact met ons op.
   

vervroegen_uitstellen_67


Eerder of later met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 67e. Maar u kunt ook eerder óf later met pensioen gaan.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken. Uw pensioen gaat dan ook eerder in. U kunt bij ons met pensioen gaan vanaf 5 jaar voor uw AOW-leeftijd. U krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. U bouwt ook minder lang pensioen op.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Misschien krijgt u ook niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. U leest uw AOW-leeftijd op svb.nl.

U gaat later met pensioen
U kunt ook langer doorwerken. Uw pensioen gaat dan later in. U kunt bij ons uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd met pensioen gaan. U krijgt dan méér pensioen. Wij hoeven uw pensioen namelijk minder lang uit te betalen. U stopt wel op uw 67e met de opbouw van pensioen.

U regelt het zo:

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u eerder met pensioen? Vraag dit dan vanaf 6 maanden en uiterlijk 2 maanden voor de gewenste pensioeningangsdatum bij ons aan.
 • Wilt u later met pensioen? Geeft u dit dan uiterlijk 6 maanden voor uw 67e schriftelijk aan ons door. 

Alle afspraken vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. U kunt bij ons bijvoorbeeld ook voor een deel eerder met pensioen gaan. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen.
 

deeltijdpensioen


Deels met pensioen gaan

Wilt u niet direct helemaal stoppen met werken en liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. U laat uw pensioen bij ons dan in stappen ingaan. U kiest zelf hoeveel pensioen u opneemt. Dit heet deeltijdpensioen.

U mag voor het andere deel blijven werken, dit hoeft natuurlijk niet. Als u ervoor kiest om deels te blijven werken, bouwt u ook pensioen op over dat salaris.

U doet dat maximaal tot uw 67e. Gaat u voor een deel met pensioen? Dan is uw pensioen straks hoger dan als u direct helemaal met pensioen gaat.

Dit zijn de afspraken:

 • U kunt vanaf 5 jaar voor uw AOW-leeftijd starten met uw pensioen.
 • U kunt tot uw 67e jaar deels met pensioen.
 • U gaat uiterlijk op uw 67e jaar helemaal met pensioen.
 • U mag uw pensioen in twee of meer stappen opnemen. U gaat bijvoorbeeld eerst voor 40% met pensioen. En daarna voor 50%, 80% en 100%.
 • Elke periode duurt minstens 1 jaar.
 • Gaat u bijvoorbeeld voor 50% met pensioen? Dan mag u voor dat deel blijven werken. Het is geen voorwaarde dat u voor dat deel moet stoppen met werken.  
 • U kunt uw keuze maar één keer doorgeven. Kiest u ervoor om deels met pensioen te gaan? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

U regelt het zo:

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over de mogelijkheden.
 • Wilt u vóór uw 67e deels met pensioen gaan? Laat dit dan uiterlijk 2 maanden daarvoor aan ons weten.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u voor een deel met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen.
 

hoog_laag_laag_hoog


Eerst een hoger pensioen krijgen

Als u met pensioen gaat, krijgt u een vast bedrag aan pensioen zolang u leeft. Maar misschien wilt u eerst liever een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat u nog geen AOW krijgt. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft.

Dit zijn de afspraken:

 • De 1e periode mag 5 of 10 jaar duren. Of tot uw AOW ingaat.
 • Uw lagere pensioen mag niet lager zijn dan 75% van uw hogere pensioen.
 • Uw pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht.
 • U maakt deze keuze als u met pensioen gaat.
 • U kunt uw keuze maar één keer doorgeven. Kiest u voor een hoog-laag pensioen? Of juist niet? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? Bereken het zelf met de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen.

U loopt risico met uw pensioen
U heeft uw hele leven met uw pensioen te maken. In uw werkende leven bouwt u pensioen op. Daarna krijgt u pensioen. Dit is in totaal misschien wel een periode van 80 jaar, waarin veel kan veranderen. Ook zijn er risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook uw pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen veranderen. Dit ging niet altijd goed. Bijvoorbeeld omdat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Die levensverwachting steeg de afgelopen tijd sneller dan we dachten. We moeten dus nog meer geld in kas hebben dan we eerst berekenden.

De rente kan uw pensioen veranderen
Pensioenfondsen moeten inschatten hoeveel geld ze nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Is de rente laag? Dan moeten we meer geld in kas hebben voor de betaling van al die pensioenen. Blijft de rente een lange tijd laag? Dan maakt dit de pensioenen duur voor ons.

De beleggingen kunnen tegenvallen
U betaalt premie voor uw pensioen. Wij beleggen dat geld. Zo wordt uw pensioen over langere tijd meer waard. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten van beleggingen. Zo lopen we minder risico. Maken we winst op de ene belegging? Daarmee maken we dan een verlies op een andere belegging goed. We kunnen dit risico ook verzekeren. Daarvoor betalen we wel kosten.
 

uitkeringszekerheid_risico


In ons beleid letten we goed op de risico’s

Er zijn meer risico’s. Ons pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioen daartegen te beschermen.

Meer weten?

 • Wilt u weten hoe we uw pensioengeld beleggen en welke risico’s we nemen? Kijk dan bij Beleggingsbeleid.
 • Bij Financieel crisisplan leest u welke maatregelen we nemen als er een crisis is.

We meten onze financiële situatie met de 'beleidsdekkingsgraad'
Een besluit over uw premie en de verhoging of verlaging van uw pensioen hangt af van onze financiële situatie. Hiervoor kijken we elke maand naar onze dekkingsgraad. Vanaf 2015 meten we die over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. Die dekkingsgraad mag dus niet te laag zijn. Is hij lager dan 100%? Dan mogen wij ook niet meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen.

U leest meer over onze financiële situatie en de dekkingsgraad op onze website. Kijk ook bij nieuws.
 

waardevast


Wij proberen uw pensioen waardevast te houden
U kunt met hetzelfde geld in 2024 minder kopen dan in 2023. Dit heet inflatie. Ons pensioenfonds probeert uw pensioen daarom elk jaar op 1 januari te verhogen. Het pensioen dat u heeft opgebouwd groeit dan mee met de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Zo is uw pensioen waardevast.

Toeslagverlening lukt niet altijd
Onze beleidsdekkingsgraad moet minstens 110% zijn. Daarnaast mag toeslagverlening alleen als we verwachten dat dit in de jaren daarna ook kan. Dit betekent dat we meer geld nodig hebben om uw pensioen te kunnen verhogen. En verhogingen vallen waarschijnlijk lager uit.

Gaat het financieel minder goed met ons pensioenfonds? Dan groeit uw pensioen dus niet mee met de prijzen. Of niet helemaal. Uw pensioen wordt dan minder waard. Gaat het daarna financieel beter? Dan verhogen wij uw pensioen misschien extra. Uw koopkracht gaat dan weer omhoog.

Onze ambitie
Elk jaar proberen wij het pensioen mee te laten stijgen met de prijzen. Tot en met 2017 keken we ook naar de groei van de lonen. We kijken naar de centrale prijsstijging die het CBS over het afgelopen jaar berekent. Omdat wij met het pensioen hierbij aan willen sluiten, noemen wij dit onze ‘ambitie’.

Is de stijging van de prijzen bijvoorbeeld 2%? Dan stijgt uw pensioen in dat jaar maximaal met 2%. We kijken voor de stijging van de prijzen naar de periode van 1 oktober 2 jaar voorafgaand aan de toeslagdatum tot 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de toeslagdatum. Dus voor de toeslagambitie per 1 januari 2024 kijken we naar de prijsstijging over de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023.

In eerdere jaren keken we naar andere perioden.

 ToeslagAmbitieInflatie
januari 20246,85%0,21%0,21%
januari 20237,33%14,53%14,53%
september 2022*1,48%--
januari 20221,2%2,70%2,70%
januari 2021**0%0,96%0,96%
juli 20200%1,4%1,4%
juli 20190,53%2,8%2,8%
juli 20180,10%2,2%***1,1%

*) Extra toeslag waarmee de ambitie van januari 2022 is vervuld. Dit is meer dan de inflatie. De meetperiode is eenmalig verlengd.
**) Wegens aanpassing van het toeslagmoment (per 1 januari i.p.v. per 1 juli) is zowel de toeslag als de ambitie/inflatie over een periode van een half jaar gemeten.
***) Dit is meer dan de inflatie. De meetperiode is eenmalig verlengd.

De cijfers over de stijging van de prijzen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo ziet u of u in de toekomst net zo veel kunt kopen als nu.

De komende jaren lukt het ons waarschijnlijk niet om uw pensioen volledig mee te laten stijgen met de prijsstijgingen.

Lees ook deze informatie:

 • Kijk bij ons toeslagbeleid.
 • Lees het pensioenreglement in laag 3, kijk bij toeslagverlening (artikel 6).
 • Het laatste nieuws over onze financiële situatie vindt u bij nieuws.
   

tekort


Onze financiële positie 
Ondanks de onzekere tijden is onze financiële situatie in het afgelopen jaar verbeterd. Onze financiële positie was goed genoeg om de (opgebouwde) pensioenen in per 1 januari 2024 te verhogen. Uw (opgebouwde) pensioen stijgt dus voor een deel mee met de prijzen. 

Lees ook deze informatie:

 • Kijk in het pensioenreglement in laag 3 bij Informatie over uw pensioen in artikel 52.
 • Het laatste nieuws over onze financiële situatie vindt u bij Nieuws.

kosten


Ons pensioenfonds maakt kosten om uw pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie
  Bijvoorbeeld voor de betaling van uw pensioen en ontvangst van uw premies. Of voor goede informatie aan u en uw werkgever. Zo verzorgen we dit Pensioen 1-2-3 en uw Uniform Pensioenoverzicht.
 • Kosten om de pensioengelden te beheren
  Wij betalen de partijen die de pensioengelden voor ons beleggen. Ook maken we transactiekosten. Zo betalen wij kosten aan de beurs als we aandelen of obligaties kopen. Of verkopen.

U leest meer over onze kosten in ons jaarverslag in laag 3.

Waardeoverdracht
Bouwt u geen pensioen meer op bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus? Mogelijk kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. U krijgt dan later geen pensioen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus maar van de pensioenuitvoerder waarnaar u uw pensioen overdraagt.

 • Is uw opgebouwd pensioen € 592,51 bruto per jaar of hoger, dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Een voorwaarde is dat de financiële situatie van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus en de andere pensioenuitvoerder voldoende is. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus staan en wordt het vanaf uw AOW-leeftijd aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Pensioenfonds voor de Architectenbureaus en u gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.
 • Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 592,51 bruto per jaar en hoger dan € 2,00 bruto per jaar, dan zorgt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. De financiële situatie van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus en uw nieuwe pensioenuitvoerder is hierbij niet van belang. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.
 • Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 2,00 bruto per jaar, dan vervalt het pensioen. Dat is wettelijk zo bepaald.
   

arbeidsongeschiktheidspensioen-2


Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt.

Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen
U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Dan bouwt u meer pensioen op onze kosten op dan als u voor een deel arbeidsongeschikt bent. Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen samen de premie.

Stuur ons de informatie van het UWV
Wordt u arbeidsongeschikt? Of wordt u méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen uw pensioen dan snel voor u regelen.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Bijvoorbeeld wat u krijgt als u meer of minder arbeidsongeschikt bent.

U krijgt misschien ook een uitkering van de overheid als u arbeidsongeschikt bent. Kijk daarvoor op uwv.nl.

Misschien kunt u zelf nog andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld via een verzekering. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.
 

samenwonen_trouwen


Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partners? Dan krijgt uw partner partnerpensioen als u overlijdt.

Kijk de bedragen en voorwaarden van het partnerpensioen goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Of bij MijnArchitectenpensioen. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meld uw partner aan als u in het buitenland woont
Woont u in Nederland? En bent u getrouwd of geregistreerd partners? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. Uw gemeente geeft dit aan ons door. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan. Dat doet u via MijnArchitectenpensioen.

Meld uw partner ook aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • U woont minstens 6 maanden samen.
 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Die sloot u af bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
 • U sprak ook af dat uw partner pensioen krijgt als u overlijdt.
 • U sprak af dat u de samenlevingsovereenkomst ieder apart kunt opzeggen.
 • U meldt uw partner bij ons aan.

U kunt uw partner aanmelden via MijnArchitectenpensioen. Stuur een kopie van uw samenlevingsovereenkomst mee.
 

scheiden


Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u uit elkaar gaat, moet u samen financiële afspraken maken. Uw scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij ons.

Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen wel andere afspraken maken. Die legt u vast in een overeenkomst bij uw huwelijk of scheiding.

Geef uw afspraken aan ons door
U of uw ex-partner laat ons binnen 2 jaar weten dat u bent gescheiden. En welke afspraken u maakte. Zo weet u zeker dat wij uw pensioen goed regelen.

Horen wij niet binnen 2 jaar van u? En maakte u afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dan kunnen wij het pensioen voor uw ex-partner helaas niet meer direct aan hem of haar betalen. U moet de verdeling van uw pensioen dan onderling regelen.

Woonde u samen? Dan hoeft u niets te doen
Als u samenwoonde, heeft uw ex-partner geen recht op ouderdomspensioen. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

Woont u in het buitenland?
Meld uw ex-partner dan bij ons af. Dat doet u via MijnArchitectenpensioen. Wij krijgen dit dan namelijk niet automatisch door.

Uw ex-partner heeft ook recht op partnerpensioen
Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot uw scheiding. Of tot uw geregistreerd partnerschap stopte. U hoeft hiervoor niets te doen. Wij regelen de verdeling voor u. We trekken het pensioen voor uw ex-partner af van het pensioen voor een nieuwe partner.

Geef uw afspraken in deze situaties door:

 • Wilt u niet dat uw ex-partner pensioen krijgt? Maak dan goede afspraken in een scheidingsovereenkomst. Daarin staat dat uw ex-partner afstand doet van het partnerpensioen. Geef die afspraken wel aan ons door.
 • Woonde u samen? En had u een samenlevingsovereenkomst? Dan heeft uw ex-partner ook recht op partnerpensioen. Tenzij u samen andere afspraken maakte. Laat ons weten welke afspraken u maakte. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door van uw gemeente. Vergeet ook niet uw ex-partner bij ons af te melden. Dat doet u via MijnArchitectenpensioen.

U leest meer op architectenpensioen.nl. Bijvoorbeeld hoe u uw afspraken aan ons doorgeeft. Kijk bij Uit elkaar gaan.
 

buitenland


Als u verhuist naar of in het buitenland

Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat uw nieuwe adres is. Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? Bel ons dan gerust.

Uw AOW van de overheid kan ook veranderen. Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Belt u met de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op svb.nl.
 

werkloos


Als u werkloos wordt

Wordt u werkloos? Dan stopt de opbouw van pensioen via uw werk. Dit geldt ook als u gaat werken als zelfstandige. Of bij een werkgever die geen pensioenregeling biedt.

Regelt u zelf niets? Dan is uw pensioen lager als u met pensioen gaat. Bedenk ook dat het pensioen voor uw partner en kinderen lager wordt. We gaan voor hun pensioen namelijk uit van het pensioen dat u tot dan opbouwde.

U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen
Dit heet vrijwillige voortzetting. U betaalt dan zelf de premie. Ook het deel dat uw werkgever eerst betaalde. Zo heeft u later meer pensioen.

Dit zijn de afspraken:

 • U bent minimaal 3 jaar deelnemer bij ons pensioenfonds.
 • De pensioenopbouw via uw werkgever stopt, omdat u uit dienst treedt.
 • U betaalt zelf de premie voor uw pensioen. Ook het deel dat uw werkgever eerst betaalde.
 • U kiest zelf voor welk deel van uw salaris u pensioen blijft opbouwen.
 • U kunt maximaal 3 jaar pensioen bij ons blijven opbouwen.
 • Krijgt u een uitkering van uw werkgever of de overheid, die uw inkomen vervangt? Dan mag dit tot uw uitkering stopt.
 • Gaat u werken als zelfstandige in uw eigen bedrijf? En maakt u winst uit onderneming? Dan mag dit voor maximaal 10 jaar.
 • U heeft geen andere baan waar u pensioen opbouwt.

U regelt het zo
Bel ons binnen 9 maanden nadat u uit dienst gaat. U krijgt dan een offerte van ons. Bent u het eens met de bedragen? Dan zorgen wij dat u pensioen blijft opbouwen.

U leest alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. Of kijk bij Zelf pensioen blijven opbouwen.

Misschien kunt u ook andere maatregelen nemen
Bijvoorbeeld via een verzekering. Of door zelf geld opzij te zetten voor later. Krijgt u een nieuwe baan? Dan gaat u daar waarschijnlijk weer pensioen opbouwen.

U hoeft het ons niet te laten weten als u werkloos wordt
Het UWV geeft dit aan ons door.
 

meer_of_minder_werken


Als u meer of minder gaat werken

Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De premie voor uw pensioen verandert dan ook. Hoeveel u betaalt voor uw pensioen, hangt namelijk af van uw salaris.

U gaat minder werken
Als u minder gaat werken, krijgt u waarschijnlijk minder salaris. U bouwt daardoor minder pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen minder pensioen als u overlijdt. U betaalt ook minder premie.

Werkt u nu 100%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensioen dus ook nog maar voor 80% pensioen op. U krijgt daardoor later minder pensioen dan als u 100% blijft werken.

U gaat meer werken
Als u meer gaat werken, krijgt u waarschijnlijk meer salaris. U bouwt daardoor meer pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen meer pensioen als u overlijdt. U betaalt ook meer premie.

Werkt u nu 50%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensioen ook voor 80% pensioen op. U krijgt daardoor later meer pensioen dan als u 50% blijft werken.

Bedenk goed wat deze keuze betekent voor uw pensioen
Wilt u precies weten wat meer of minder werken betekent voor uw pensioen? Bel ons dan op 020 583 59 30. We maken graag een berekening voor u.

Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld extra pensioen opbouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.
 

verlof


Als u met onbetaald verlof gaat
Gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemen aan ons pensioenfonds.

U blijft pensioen bij ons opbouwen
Uw onbetaald verlof is ouderschapsverlof of studieverlof of een van de overige in de Wet arbeid en zorg genoemde soorten van verlof*. Dan blijft u pensioen opbouwen. Tijdens deze verlofperiode blijven u en uw werkgever de premie betalen.

Zo heeft u later meer pensioen. Wij krijgen de informatie over uw onbetaald verlof van uw werkgever. U hoeft zelf dus niets te doen. Wij regelen uw pensioen voor u.

U blijft maximaal 1,5 jaar verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Wij betalen de premie voor u. Zo krijgen uw partner en kinderen een pensioen als u overlijdt tijdens uw verlof.

Lees meer bij Onbetaald verlof.

*Bij alle andere vormen van onbetaald verlof stopt uw pensioenopbouw tijdens dat verlof. U kunt hier met uw werkgever afwijkende afspraken over maken.
 

Kijk 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl
U leest precies hoeveel AOW u later krijgt. En hoeveel pensioen u totaal heeft opgebouwd bij de verschillende pensioenuitvoerders. U ziet ook wat u netto krijgt.

Uw pensioen bij ons pensioenfonds vindt u bij MijnArchitectenpensioen. Of kijk op uw Uniform Pensioenoverzicht. U krijgt dit overzicht elk jaar van ons.
 

keuze


Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen

U heeft bij ons pensioenfonds verschillende keuzes voor uw pensioen:

 • U neemt het pensioen dat u eerder opbouwde mee naar ons pensioenfonds.
 • U ruilt ouderdomspensioen voor extra partnerpensioen.
 • U ruilt uw partnerpensioen juist voor extra pensioen voor uzelf.
 • U gaat eerder of later met pensioen. Dit kan al vanaf 5 jaar voor uw AOW-leeftijd. En uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd.
 • U gaat deels met pensioen. U neemt uw pensioen dus in stappen op.
 • U kiest voor een hoger pensioen in de 1e periode. U krijgt dan daarna een lager pensioen zolang u leeft.
   

U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3.

Maakt u een keuze bij uw pensionering? Dan kunt u die maar 1 keer doorgeven. U kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat u alle informatie heeft voordat u een keuze maakt.
 

vragen


Als u vragen heeft

Bel ons gerust als u vragen heeft over uw pensioen. Misschien wilt u meer weten over een keuze. Of over wat u zelf kunt doen. Ons telefoonnummer is 020 583 59 30. U bereikt ons op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Of stel uw vraag.

Meer weten over...