Verlof

gezin kijkt naar buiten

Bij (onbetaald) verlof blijft u in dienst bij uw werkgever. Bij de meeste soorten verlof blijft u deelnemer aan het pensioenfonds en gaat uw pensioenopbouw gewoon door.

Bij (onbetaald) verlof kunt u denken aan aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof en levensloopverlof. De opbouw van uw pensioen is afhankelijk van het verlof dat u opneemt.

 • Aanvullend geboorteverlof
  Gedurende uw verlof blijft u pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen hier pensioenpremie voor.
 • Onbetaald ouderschapsverlof
  Gedurende uw verlof blijft u pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen hier pensioenpremie voor.
 • Betaald ouderschapsverlof
  Gedurende uw verlof blijft u pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen hier pensioenpremie voor.
 • Betaald studieverlof
  Gedurende uw verlof blijft u pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen hier pensioenpremie voor.
 • Levensloopverlof
  Gedurende uw verlof blijft u pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen hier pensioenpremie voor.
 • Overige in de Wet arbeid en zorg genoemde soorten van verlof
  Gedurende uw verlof blijft u pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen hier pensioenpremie voor.
 • Overige situaties voor onbetaald verlof
  Gedurende uw onbetaalde verlof stopt uw pensioenopbouw, tenzij u en uw werkgever hier andere afspraken over maken.

Naast verlof waarin u betaald krijgt, kunt u ook onbetaald verlof opnemen. Bijvoorbeeld wanneer u een sabbatical neemt. Dit is een langere periode waarin u niet werkt en geen loon ontvangt, maar geen ontslag neemt. Gedurende uw onbetaalde verlof stopt ook uw pensioenopbouw, tenzij u en uw werkgever hier andere afspraken over maken. U bent maximaal 18 maanden op risicobasis verzekerd voor partner- en wezenpensioen tijdens onbetaald verlof.

 • Vraag aan uw werkgever wat er bij uw verlof geregeld is.
 • Uw werkgever informeert ons. U hoeft zelf geen contact met ons op te nemen.

Tijdens alle vormen van verlof blijft u maximaal 18 maanden (op risicobasis) verzekerd voor het partnerpensioen en wezenpensioen. De premie hiervoor betaalt het pensioenfonds.