Uitbetaling pensioen

Krijgt u pensioen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus? Dan krijgt u maandelijks een uitkering van ons.

betaaldata

Uw pensioen wordt op de volgende data bijgeschreven op uw bankrekening:

2023

21 december 2023

2024

22 januari 2024
22 februari 2024
22 maart 2024
22 april 2024
22 mei 2024
21 juni 2024
22 juli 2024
22 augustus 2024
20 september 2024
22 oktober 2024
22 november 2024
20 december 2024

De betaaldata zijn onder voorbehoud. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken.

Als werknemer was u gewend om ieder jaar in mei uw vakantiegeld te krijgen. Ook nu u met pensioen bent, krijgt u vakantiegeld. 

  • U krijgt bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus niet apart uw vakantiegeld in mei. In al onze uitkeringen zit het vakantiegeld inbegrepen. 
  • Vakantiegeld van uw AOW krijgt u wel in 1 keer in mei van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Lees hierover meer op de website van de SVB.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus maakt het geld over naar uw bank. Bij buitenlandse rekeningnummers kan dit langer duren. U krijgt uw uitkering dan een paar dagen later dan bovengenoemde data.

Wijzigt uw rekeningnummer? Geef dit snel aan ons door. Zo kunnen wij uw pensioen of uitkering op tijd op uw nieuwe rekening storten.