Uitbetaling pensioen

Ontvangt u pensioen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus? Dan krijgt u maandelijks een uitkering van ons.

Uw pensioen wordt op de volgende data bijgeschreven op uw bankrekening:

Betaaldata 2022

21 januari 2022
22 februari 2022
22 maart 2022
22 april 2022
20 mei 2022
22 juni 2022
22 juli 2022
22 augustus 2022
22 september 2022
21 oktober 2022
22 november 2022
21 december 2022

De betaaldata zijn onder voorbehoud. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken.

Als werknemer was u gewend om ieder jaar in mei uw vakantiegeld te krijgen. Ook nu u met pensioen bent, ontvangt u vakantiegeld. 

  • U ontvangt bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus niet apart uw vakantiegeld in mei. In al onze uitkeringen zit het vakantiegeld inbegrepen. 
  • Vakantiegeld van uw AOW ontvangt u wel in 1 keer in mei van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Lees hierover meer op de website van de SVB.

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus maakt het geld over naar uw bank. Bij buitenlandse rekeningnummers kan dit langer duren. U krijgt uw uitkering dan een paar dagen later dan bovengenoemde data.

Wijzigt uw rekeningnummer? Geef dit snel aan ons door. Zo kunnen wij uw pensioen of uitkering op tijd op uw nieuwe rekening storten.