Loonheffingskorting

Iedereen die inkomen heeft, betaalt belasting. Elke instantie waarvan u een uitkering of pensioen krijgt, houdt belasting in op het bedrag dat zij aan u betaalt. Deze belasting heet loonheffing. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat u via zo'n instantie krijgt, houdt zij meer of minder loonheffing in.

Loonheffing bestaat uit:

  • loonbelasting
  • premies (een geldbedrag) voor verplichte volksverzekeringen als de AOW, Anw en Wlz

U hoeft niet over uw hele inkomen belasting en premies te betalen, omdat u recht heeft op loonheffingskorting. Bij het inhouden van de loonheffing wordt op uw verzoek rekening gehouden met de loonheffingskorting. Door deze korting betaalt u minder belasting en premies. U mag de loonheffingskorting laten toepassen op 1 inkomen (bijvoorbeeld op uw pensioen of uw AOW). De SVB (Sociale Verzekeringsbank) past standaard loonheffingskorting toe op de AOW. Wilt u dit niet? Dan moet u dit zelf doorgeven aan de SVB

Krijgt u pensioen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus? Dan passen wij loonheffingskorting toe als u dat wilt

U betaalt dan minder loonheffing. U bepaalt zelf waar u loonheffingskorting laat toepassen. Standaard past Pensioenfonds voor de Architectenbureaus géén loonheffingskorting toe. Let op dat u maar 1 keer recht heeft op loonheffingskorting. De Belastingdienst rekent met behulp van uw belastingaangifte uit of u genoeg belasting heeft betaald en of u de loonheffingskorting heeft gekregen waar u recht op heeft. Heeft u te veel of te weinig belasting betaald? Dan krijgt u geld terug of moet u nog bijbetalen. Zo krijgt u uiteindelijk altijd loonheffingskorting waar u recht op heeft.

Dat is een persoonlijke keuze. Het hangt af van de hoogte van uw inkomen en uw persoonlijke situatie. 

U heeft 1 inkomen
Als u de loonheffingskorting laat toepassen, krijgt u elke maand meer netto pensioen. Wilt u géén loonheffingskorting laten toepassen? Dan krijgt u een lager netto pensioen per maand. Na de belastingaangifte krijgt u geld terug of hoeft u minder bij te betalen. 

Ook als u loonheffingskorting maar 1 keer laat toepassen, betaalt u soms toch te weinig belasting. Dat komt omdat het belastingstelsel een stijgend tarief heeft. En ook bijtel- of aftrekposten spelen een rol. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

U heeft meerdere inkomens
Heeft u meerdere inkomens, bijvoorbeeld AOW en een aanvullend pensioen? Zorg er dan ook voor dat u maar op 1 inkomen de loonheffingskorting laat toepassen. Doet u dit niet, dan betaalt u te weinig belasting. Dan moet u later bijbetalen aan de Belastingdienst. Als u de loonheffingskorting niet laat toepassen, dan krijgt u een lager netto bedrag per maand. Na de belastingaangifte krijgt u geld terug. Soms moet u toch belasting bijbetalen. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

De Belastingdienst houdt alleen rekening met uw totale inkomen. Het kan dus zijn dat als u uw inkomens bij elkaar optelt, een deel van het totale inkomen in een hogere belastingschijf valt. Dan betaalt u misschien te weinig belasting en moet u waarschijnlijk geld betalen aan de Belastingdienst.

U regelt dit zelf in MijnArchitectenpensioen. Log in met uw DigiD. Zorg ervoor dat u de juiste instellingen van DigiD aan heeft staan. Dit is nodig om uw loonheffingskorting aan te passen.

U betaalt misschien belasting in het land waar u woont en in Nederland. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken staan vast in belastingverdragen. Daarin regelen landen de toestemming met elkaar om belasting te laten betalen. 

U kunt misschien vrijstelling krijgen voor het betalen van loonheffing op uw pensioen van Pensioenfonds van de Architectenbureaus. U hoeft in dat geval géén loonheffing te betalen. U vraagt vrijstelling aan bij de Belastingdienst, afdeling Buitenland. Hiervoor heeft u ons loonheffingsnummer nodig. Dit is: NL 008 057 412 L01.

Als u vrijstelling krijgt, stuurt de Belastingdienst een verklaring naar u. Stuur een kopie van deze verklaring naar ons via het contactformulier of naar:

Pensioenfonds van de Architectenbureaus
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op voor vragen.