Loonheffingskorting

Loonheffing is belasting die u betaalt over uw inkomen uit salaris of uitkeringen. Loonheffingskorting is korting op deze belasting.

Past u de korting toe? Dan betaalt u minder belasting. En krijgt u meer nettopensioen.

De korting is afhankelijk van de hoogte van uw totale inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de korting. Boven een inkomen van € 75.518 (2024) is er geen recht meer op loonheffingskorting.

Wel of geen loonheffingskorting

Dat is een persoonlijke keuze die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen, situatie en voorkeur. Als u de loonheffingskorting toepast op uw pensioen, dan krijgt u elke maand meer nettopensioen. Wilt u geen loonheffingskorting toepassen? Dan krijgt u minder nettopensioen per maand.

Heeft u meerdere inkomens, bijvoorbeeld AOW en een aanvullend pensioen? Zorg er dan voor dat u maar op 1 inkomen de loonheffingskorting krijgt. Doet u dit niet dan betaalt u te weinig belasting. Dit moet u later bijbetalen aan de Belastingdienst.  Of het verstandig is om de loonheffingskorting ergens toe te laten passen hangt af van uw totale inkomen.

De Belastingdienst berekent altijd de juiste loonheffing en loonheffingskorting. Dus ook als u de loonheffingskorting nergens laat toepassen, dan verrekent de Belastingdienst dit met uw belastingaangifte. Meer informatie over loonheffingskorting en uw AOW, pensioen of andere uitkering, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Doorgeven keuze loonheffingskorting

U wilt pensioen aanvragen

Hoe u de loonheffingskorting kunt wijzigen is afhankelijk van hoe u uw pensioen plant.

  1. Kies in MijnArchitectenpensioen voor "Plan en vraag aan". Klik op Aan de slag. Stel uw pensioen samen. Bij stap 2 Loonheffingskorting kiest u voor wel of geen loonheffingskorting.
  2. Kies in MijnArchitectenpensioen voor "Plan en vraag aan". Kiest u voor 1 van de vooraf ingevulde scenario's bij Beschikbare keuzes? De loonheffingskorting wordt dan automatisch bepaald op basis van uw keuze. Wilt u de loonheffingskorting aanpassen? Klik op Opnieuw samenstellen. Bij stap 2 Loonheffingskorting kiest u voor wel of geen loonheffingskorting.

 

Uw pensioen is aangevraagd of al ingegaan

Hoe u de loonheffingskorting kunt wijzigen is afhankelijk van uw situatie.

  1. U heeft van ons de brief gekregen waarin we uw pensioen toekennen. Maar uw pensioen is nog niet ingegaan. Neem contact met ons op. Samen passen we uw keuze aan.
  2. U ontvangt uw pensioen al. U doet dit in MijnArchitectenpensioen bij "Uw gegevens". Hier past u zelf de keuze aan.

U heeft mogelijk recht op de alleenstaande ouderenkorting. Deze kan u laten toepassen met de loonheffingskorting. Er gelden voorwaarden om voor de alleenstaande ouderenkorting in aanmerking te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing:

  1. U krijgt van ons een pensioen dat hoger is dan € 1.500 bruto per maand.
  2. Op dit pensioen passen wij loonheffingskorting toe.
  3. Volgens de Belastingdienst heeft u recht op alleenstaande ouderenkorting, want:
  • u ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank de AOW voor alleenstaanden, of
  • de Belastingdienst ziet u als alleenstaande. Want uw partner verblijft langdurig in een verzorgingshuis, of
  • u heeft minder dan 100% AOW opgebouwd. Want u woonde in het buitenland of u bent gemoedsbezwaarde. Daarom ontvangt u geen of niet de volledige AOW voor alleenstaanden.

Neem contact met ons op als u gebruik wil maken van de Alleenstaande ouderenkorting.

U betaalt misschien belasting in het land waar u woont en in Nederland. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken staan vast in belastingverdragen. Daarin regelen landen de toestemming met elkaar om belasting te laten betalen. 

U kunt misschien vrijstelling krijgen voor het betalen van loonheffing op uw pensioen van Pensioenfonds van de Architectenbureaus. U hoeft in dat geval géén loonheffing te betalen. U vraagt vrijstelling aan bij de Belastingdienst, afdeling Buitenland. Hiervoor heeft u ons loonheffingsnummer nodig. Dit is: NL 008 057 412 L01.

Als u vrijstelling krijgt, stuurt de Belastingdienst een verklaring naar u. Stuur een kopie van deze verklaring naar ons via het contactformulier of naar:

Pensioenfonds van de Architectenbureaus
Postbus 637
1000 EE Amsterdam