Pensioen in het buitenland

Woont u in het buitenland en krijgt u pensioen van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus?

Zorg dan dat u onderstaande zaken goed regelt.

Het kan zijn dat u zowel in Nederland als in het land waar u woont belasting betaalt over uw pensioen. Om dit te voorkomen, sloot Nederland belastingverdragen met een aantal landen. Woont u in een land waarmee een belastingverdrag is gesloten?

Vraag dan vrijstelling van inhouding loonbelasting aan bij de Belastingdienst. Vermeld op het formulier het loonheffingennummer. Zo voorkomt u dat u in beide landen loonbelasting betaalt.

Als u in het buitenland woont sturen wij u elk jaar het formulier Levensbewijs. U krijgt het formulier, omdat we van buitenlandse gemeenten géén bericht krijgen als u overlijdt. Dit formulier moet u laten invullen door de ambassade, het consulaat, de burgerlijke stand of een notaris. Daarna stuurt u het aan ons terug.

Doet u dat niet? Dan schorsen wij uw uitkering. Is uw uitkering geschorst en stuurt u alsnog het formulier Levensbewijs retour? Dan betalen wij uw uitkering weer uit en krijgt u ook een nabetaling over de periode waarin de uitkering niet is uitbetaald.

Vanuit het buitenland krijgen wij wijzigingen van uw gegevens niet automatisch door. Deze gegevens moet u zelf doorgeven: