U bent gescheiden en heeft afspraken over de verdeling van uw pensioen vastgelegd. Deze afspraken kunt u aan ons doorgeven.

U heeft samen afspraken gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen. En u heeft afgesproken of uw ex-partner wel of niet afziet van het bijzonder partnerpensioen. Maar deze afspraken heeft u nog niet aan ons doorgegeven.

Uw verdeling doorgeven

In uw huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst staan de afspraken die u met uw ex-partner heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. U of uw ex-partner ondertekent het formulier.

Stuur het formulier samen met een kopie van de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst naar ons toe. Doe dit binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner kan deze verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen. Wij registreren de verdeling nadat wij het formulier hebben gekregen.

U stuurt de documenten naar ons per e-mail. Of per post.

Dan kunt u of uw ex-partner het formulier verdeling van ouderdomspensioen alsnog invullen. Het formulier stuurt u of uw ex-partner naar ons toe.

U stuurt de documenten naar ons per e-mail. Of per post.