Als u en uw partner uit elkaar gaan, maakt u samen afspraken over hoe u het pensioen verdeelt. Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan geeft u de gemaakte afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen aan ons door. Wilt uw ex-partner afzien van het bijzonder partnerpensioen? Dan geeft uw ex-partner dat ook zelf aan ons door. Hieronder vindt u de formulieren die u nodig heeft.

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. 

Stuur het formulier samen met een kopie van de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst naar ons toe. Hierin staan de afspraken die u met uw ex-partner heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Uw ex-partner kan deze verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen.

Stuur het formulier per e-mail naar ons op. Of per post.

Uw ex-partner heeft misschien recht op bijzonder partnerpensioen. Maar kan hier ook van afzien.

Of uw ex-partner wel of niet afziet van bijzonder partnerpensioen kan belangrijk zijn als u later een andere partner krijgt. 

Het formulier afzien bijzonder partnerpensioen accepteren wij alleen: 

• als het helemaal is ingevuld en; 

• wordt opgestuurd door de ex-partner met een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs. 

Stuur het formulier per e-mail naar ons op. Of per post.