Ziek of arbeidsongeschikt

Als u ziek bent, betaalt uw werkgever maximaal twee jaar (104 weken) uw salaris door.

In de eerste twee jaar van uw ziekte blijft u dus pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt.
Als u langer dan twee jaar ziek bent, krijgt u een WIA-uitkering van de overheid. U blijft pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt mee aan uw pensioenpremie.
Als u een WIA-uitkering heeft, kunt u aan het pensioenfonds vragen of er wordt meebetaald aan uw pensioenpremie. Wij ontvangen dan graag de meest recente beschikking van het UWV van u. Hoeveel we meebetalen, hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage.
Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Vraag een kopie UWV-beschikking aan en stuur deze mee.