Ziek of arbeidsongeschikt

Als u ziek bent, betaalt uw werkgever maximaal twee jaar (104 weken) uw salaris door.

In de eerste twee jaar van uw ziekte blijft u dus pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt.
Als u langer dan twee jaar ziek bent, krijgt u een WIA-uitkering van de overheid. U blijft pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt mee aan uw pensioenpremie.
Als u een WIA-uitkering heeft, betaalt het pensioenfonds meestal mee aan uw pensioenpremie. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Wij ontvangen de gegevens van het UWV. Hoeveel we meebetalen, hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. U ontvangt hierover bericht van ons. Heeft u een half jaar na ingang van uw WIA-uitkering nog niets van ons ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.
U hoeft dit niet aan ons door te geven. Wij ontvangen de gegevens van het UWV. Heeft u een half jaar na wijziging arbeidsongeschiktheid nog niets van ons ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.