Uw inbreng

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus vindt het belangrijk dat de pensioenregeling een passende, eigentijdse arbeidsvoorwaarde voor de architectenbranche is én blijft. Daarom nodigen we onze deelnemers regelmatig uit om hun wensen en behoeften kenbaar te maken. De inzichten die we opdoen gebruiken we onder meer om de pensioenregeling in het vernieuwde pensioenstelsel vorm te geven.

Hoorrecht voor gepensioneerden en voormalig deelnemers

Sociale partners (werknemers- en werkgeverorganisaties) spreken af hoe de vernieuwde pensioenregeling eruit komt te zien. Deze afspraken leggen zij vast in een zogenoemd transitieplan. Omdat gepensioneerden en voormalige deelnemers niet vertegenwoordigd zijn bij de sociale partners, is er voor deze deelnemers een wettelijk hoorrecht. Verenigingen van gepensioneerden en voormalig deelnemers (die nog pensioen bij ons fonds hebben) krijgen de mogelijkheid om aan sociale partners een oordeel te geven over of en hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels. Ook dit wordt vastgelegd in het transitieplan. 

Meer informatie over het hoorrecht

Onderzoek naar risico’s bij beleggen

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus belegt uw pensioengeld. Een groot deel van uw pensioen bestaat uit winst op de beleggingen. De hoogte hiervan is niet zeker. Met een zogenoemd risicopreferentieonderzoek hebben we getoetst hoe onze deelnemers aankijken tegen risico’s bij het beleggen. Zo kunnen we onze beleggingen beter laten aansluiten bij de risico's die u wilt en kunt lopen. De uitkomsten leest u hier.

Pensioen & Vreugd: gesprekken in het land

In 2022 hebben we sessies georganiseerd door het hele land, bij verschillende werkgevers. Met een goed gesprek en het pensioenspel 'Pensioen en vreugd' onder leiding van Huub de Graaff, voormalig directeur van Stichting Fonds Architectenbureaus, kregen wij input over wat onze achterban belangrijk vindt bij hun pensioen. We geven u graag een idee van die goede en leerzame gesprekken.

Lees meer over Pensioen & Vreugd