Pensioen aanvragen

Wilt u uw pensioen aanvragen?

Met de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen berekent u wat de financiële gevolgen van uw keuzes zijn. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.
Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen die u betaalt. Deze korting mag u maar op 1 inkomen toepassen. U mag zelf kiezen op welk inkomen u de loonheffingskorting laat toepassen.
Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank voor meer hulp bij uw keuze.

Om uw pensioen aan te vragen, heeft u nodig:

  • de DigiD app om in te loggen op MijnArchitectenpensioen. Of inloggen met DigiD met extra controle via SMS; deze extra veiligheidscontrole activeert u via de site van DigiD. Vergeet niet om de keuzemogelijkheid ‘Altijd inloggen met de DigiD app of sms-controle’ op ‘actief’ te zetten.
  • het rekeningnummer waarop we uw pensioen mogen overmaken
  • toestemming van uw partner, als u het partnerpensioen wilt verlagen
  • Wilt u uw pensioen laten ingaan voordat u 67 jaar bent? Uw pensioenaanvraag moet minimaal 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum bij ons binnen zijn. U kunt géén pensioen aanvragen vanaf een datum die in het verleden ligt.
  • U kunt uw pensioenaanvraag niet wijzigen. Met de pensioenplanner in MijnArchitectenpensioen berekent u wat de financiële gevolgen van uw keuzes zijn.
Als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u ook een DigiD aanvragen. Op DigiD voor Nederlanders in het buitenland kunt u lezen hoe u dit doet. Heeft u geen Nederlandse nationaliteit, dan kunt u helaas geen DigiD aanvragen. Neem dan telefonisch contact met ons op.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.