U krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen

In deze toelichting vindt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit pensioenoverzicht krijgt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave.

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in het pensioen dat u jaarlijks van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt. Bewaar het overzicht goed, zo houdt u een helder inzicht in uw pensioen.

Uw gegevens

persoonlijke_gegevens

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact met ons op.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bekend zijn. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering dat u krijgt. U krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen.

Bedrag per jaar

ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u per jaar van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt. U krijgt uw uitkering iedere maand. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. Hoeveel loonheffing en bijdrage Zvw ervan afgaan, kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of jaaropgave.

Risico's

uitkeringszekerheid_risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Toeslagverlening

Uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt elk jaar met 2% verhoogd. De verhoging is niet afhankelijk van de ontwikkeling van de prijzen.

Lees meer over ons toeslagbeleid.

Invloed

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen:

  • Als de mate waarin u arbeidsongeschikt bent wordt aangepast door het UWV.

Om de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen te bepalen, houdt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus rekening met verschillende factoren. Stelt het UWV uw uitkering vast alsof u minder arbeidsongeschikt bent? Pensioenfonds voor de Architectenbureaus berekent uw pensioen dan volgens de lagere klasse. Bijvoorbeeld als u werkt naast uw uitkering.

Kijk ook naar andere situaties die van invloed zijn op uw pensioen.

vragen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet op onze site vinden? Onze helpdesk staat voor u klaar. Bel 020 - 583 59 30. Of stuur ons een e-mail.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!