U ontvangt arbeidsongeschiktheidspensioen

In deze toelichting vindt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u van ons heeft ontvangen. Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave.

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in het pensioen dat u jaarlijks van Pensioenfonds Architectenbureaus krijgt. Bewaar het overzicht goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.