Waardeoverdracht

Verandert u van werkgever en gaat u naar een ander pensioenfonds of -verzekeraar? Dan mag u uw 'oude' pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht is niet verplicht. U kunt uw opgebouwde pensioen ook bij uw oude pensioenfonds laten staan.

U moet waardeoverdracht meestal zelf regelen. Alleen bij kleine pensioenen lager dan € 594,89 bruto per jaar gebeurt dit soms automatisch. Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen. 

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is aangesloten bij Mijnwaardeoverdracht.nl. Hier vergelijkt u direct offertes en regelt u binnen een paar minuten uw waardeoverdracht. Makkelijk, snel en veilig. Als u kiest voor waardeoverdracht vervallen al uw pensioenaanspraken bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. U krijgt dan géén pensioen en pensioenverhogingen meer van ons. U krijgt dan pensioen, maar van uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt de pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus vergelijken met de pensioenregeling van uw nieuwe pensioenuitvoerder met de Pensioenvergelijker.

Eerst meer weten over waardeoverdracht? Ga naar MijnArchitectenpensioen. Bekijk uw gegevens en regel de waardeoverdracht. Via Mijnwaardeoverdracht.nl of Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zelf. 

U vraagt waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds. Waardeoverdracht aanvragen kan op 2 manieren: 

Waardeoverdracht via Mijnwaardeoverdracht.nl
Mijnwaardeoverdracht.nl is een gezamenlijk initiatief vanuit de pensioensector. Hier kunt u pensioenregelingen vergelijken en direct een offerte aanvragen. Maak uw keuze en regel de waardeoverdracht binnen een paar minuten. Makkelijk, snel en veilig. 

Zelf waardeoverdracht aanvragen via Pensioenfonds voor de Architectenbureaus 
Is uw pensioenfonds niet aangesloten bij Mijnwaardeoverdracht.nl? Waardeoverdracht aanvragen kan ook bij uw nieuwe pensioenfonds. Is Pensioenfonds voor de Architectenbureaus uw nieuwe pensioenfonds? Vraag uw waardeoverdracht aan via MijnArchitectenpensioen. Dit duurt veel langer dan Mijnwaardeoverdracht.nl. Soms wel enkele weken, tot maanden. 
 
Bent u voor 1 januari 2015 in dienst gekomen?
Dan kunt u een waardeoverdracht aanvragen. Voor 1 januari 2015 gold er wel een aanvraagtermijn van 6 maanden na uw eerste werkdag. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus kijkt samen met uw vorige pensioenfonds of we de waardeoverdracht toch kunnen uitvoeren.
 
Bent u na 1 januari 2015 in dienst gekomen?
Dan bepaalt u zelf wanneer u waardeoverdracht aanvraagt. Er geldt geen aanvraagtermijn meer. 

Mijnwaardeoverdracht.nl is een gezamenlijk initiatief vanuit de pensioensector. Hier kunt u direct een offerte laten maken en vergelijken. Zo regelt u de waardeoverdracht al binnen een paar minuten. Snel, makkelijk en veilig.

Welke pensioenuitvoerders zijn aangesloten bij Mijnwaardeoverdracht.nl?

U kunt waardeoverdracht regelen op Mijnwaardeoverdracht.nl als u een pensioen wilt overdragen van de volgende pensioenuitvoerders:

 • Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel
 • IFF Pensioenfonds
 • Stichting Pensioenfonds Staples
 • Nationale Nederlanden
 • Personeelspensioenfonds APG
 • Stichting Algemeen pensioenfonds KLM
 • Pensioenfonds voor de woningcorporaties
 • Philips Pensioenfonds'
 • bpfBOUW
 • BPF Schilders
 • ABP
Kijk voor de meest actuele lijst op Mijnwaardeoverdracht.nl
 • U bent nieuw in de architectenbranche
  Gaat u voor het eerst bij een werkgever in de architectenbranche werken? Dan kunt u bij ons waardeoverdracht aanvragen van uw eerder opgebouwde pensioen.
 • U verlaat de architectenbranche
  Gaat u buiten de architectenbranche werken? Dan kunt u waardeoverdracht aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.
 • U krijgt een andere werkgever in de architectenbranche
  U kunt bij ons pensioenfonds blijven. Waardeoverdracht is niet nodig.
Waardeoverdracht kan alleen als beide pensioenfondsen een dekkingsgraad boven de 100% hebben.

Wordt uw pensioen niet automatisch overgedragen? Dan moet u zelf beslissen of u uw opgebouwde pensioen mee wilt nemen. Of waardeoverdracht slim is, hangt af van verschillende factoren.

Of het gunstig voor u is om uw pensioen mee te nemen, hangt af van verschillende factoren, zoals:

 • Hoeveel ouderdomspensioen u opbouwt.
 • De leeftijd waarop u kunt stoppen met werken.
 • Hoe het nabestaandenpensioen is geregeld.
 • Of uw pensioen waardevast wordt gehouden.
 • De keuzemogelijkheden die u heeft. 

Waarom wel kiezen voor waardeoverdracht?

 • Als u het liefst al uw pensioen bij 1 pensioenuitvoerder heeft.
 • Als u het beleid voor jaarlijkse verhoging gunstiger is dan bij uw vorige pensioenuitvoerder.
 • Als u bij de nieuwe uitvoerder eerder of later met pensioen kan gaan dan bij uw vorige pensioenuitvoerder.
 • Als u eerder met pensioen wilt gaan dan 67 jaar. Bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is dit mogelijk.
 • Als het nabestaandenpensioen van de nieuwe regeling beter bij uw wensen past.
Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met behulp van deze Pensioenvergelijker ziet u wat die verschillen zijn. En wat u straks wel en niet krijgt. Dat kan een reden zijn om aanvullende (pensioen)regelingen te treffen. Overweegt u een waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar uw huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.
U kunt een berekening aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds. Uiteindelijk beslist u zelf of u uw pensioen overdraagt of niet.
 • Vraag waardeoverdracht aan in MijnArchitectenpensioen.
 • Wij vragen de waarde van uw pensioen op bij uw vorige pensioenfonds of -verzekeraar.
 • U krijgt van ons een opgave. Daarin staat hoeveel uw 'oude' pensioen waard is in onze pensioenregeling.
 • Gaat u akkoord met de opgave? Dan regelen we de waardeoverdracht voor u.
 • We berekenen de waarde op de datum van uw aanvraag.

Hieronder staan de stappen omschreven die worden doorlopen wanneer je een waardeoverdracht aanvraagt bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Het kan enkele maanden duren voordat de waardeoverdracht is verwerkt.Stappenplan (2022)

Ook pensioenen uit het verleden kunt u overdragen aan Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Voorwaarde is wel dat uw oude pensioenfonds hieraan meewerkt.

Weet u niet meer bij welke pensioenfondsen u pensioen heeft opgebouwd? U kunt dit zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Of neem contact op met het Nationaal Pensioenregister. Mail dan naar info@stichtingpensioenregister.nl of bel naar 020 751 28 70. Deze helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

 • Heeft een van de pensioenfondsen een dekkingsgraad van onder de 100%?
  Vraag dan toch alvast de waardeoverdracht aan. Uw verzoek wordt in behandeling genomen zodra beide pensioenfondsen weer een dekkingsgraad hebben van boven de 100%.
 • Heeft u een ex-partner?
  En hebben u en uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dit deel van uw ouderdomspensioen wordt ook meegenomen naar het andere pensioenfonds. Uw ex-partner hoeft hiervoor geen akkoord te geven. Mocht u overlijden, dan heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen kunt u niet meenemen naar een ander pensioenfonds.
Gaat u bij een ander pensioenfonds dan Pensioenfonds voor de Architectenbureaus pensioen opbouwen? Lees meer over een nieuwe baan en waardeoverdracht naar een ander pensioenfonds.

Heeft u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u mogelijk uw pensioen meenemen naar een buitenlandse pensioeninstelling. Dit noemen we internationale waardeoverdracht. U mag uw pensioen ook laten staan bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. 

Internationaal kunt u uw pensioen overdragen naar:

 • Een erkende pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • Een buitenlandse verzekeraar die pensioenverzekeringen in en naar Nederland mag afsluiten;
 • Internationale organisaties zoals de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties;
 • Een buitenlandse pensioeninstelling zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus onder overige instellingen valt.
 
Voorwaarden
Voor buitenlandse pensioenfondsen en sommige internationale organisaties, geldt dat zij een zogenaamde 'Modelvragenlijst Internationale Waardeoverdrachten' (Engelstalig) moeten invullen. Deze organisatie stuurt het vervolgens naar Pensioenfonds voor de Architectenbureaus:
 
Pensioenfonds voor de Architectenbureaus
Postbus 637
1000 EE AMSTERDAM
 
Wij kijken dan of aan de eisen voor internationale waardeoverdracht is voldaan.