Bijzonder partnerpensioen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, kan uw partner aanspraak maken op bijzonder partnerpensioen.

Dit is het deel van het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot de datum waarop het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen eindigt. Uw ex-partner krijgt dit pensioen als u overlijdt.

Op de pagina Partnerpensioen leest u wanneer uw ex-partner recht heeft op (bijzonder) partnerpensioen.

  • Heeft u 1 ex-partner?
    Dan wordt de hoogte bepaald door de tijd dat u begon met pensioen opbouwen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus (ook als u toen nog niet samen was) tot aan het einde van uw relatie.
  • Heeft u meerdere partners gehad tijdens het opbouwen van uw pensioen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus?
    Dan verdelen we het partnerpensioen over uw ex-partners. De startdatum voor de berekening van het bijzonder partnerpensioen is voor uw tweede partner het einde van de eerste relatie, voor uw eventuele derde partner het einde van de tweede relatie, enzovoort.
Met een afstandsverklaring kan uw ex-partner afstand doen van zijn of haar recht op bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt dan géén bijzonder partnerpensioen.