Gaan u en uw ex-partner uit elkaar na een huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Dan noemen we dit een scheiding. Als u gaat scheiden maakt u samen afspraken over hoe u het ouderdomspensioen verdeelt. En over het bijzonder partnerpensioen. Welke mogelijkheden u heeft en wat u hiervoor moet regelen, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 1. U verdeelt uw pensioen in 2 gelijke delen
  Uw ex-partner ontvangt de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit wordt ook wel de wettelijke verdeling genoemd: ieder de helft. U kunt hier wel van afwijken. Leg de afspraken die u en uw ex-partner hierover maken altijd vast in een echtscheidingsconvenant.
 2. U verdeelt uw pensioen in 2 ongelijke delen
  U kunt voor een andere verdeling kiezen dan de standaardverdeling. Ook kunt u een andere periode kiezen dan uw huwelijkse periode.
 3. U splitst uw pensioen in 2 losstaande pensioenen
  Uw ex-partner kan ook kiezen om zijn of haar deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen pensioen. Dit heet conversie. U moet hier toestemming voor geven.
 4. U verdeelt uw pensioen niet
  U kunt samen met uw ex-partner afspreken om het tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen niet te verdelen. Bijvoorbeeld omdat u allebei werkt en een eigen pensioen opbouwt.

Wanneer u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap stopt, heeft dit géén gevolgen voor uw pensioen.

Woont u in Nederland?

Dan geeft uw gemeente aan ons door wanneer u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap stopt. U hoeft dit zelf niet door te geven.

 

Woont u in het buitenland?

Dan moet u uw partner afmelden bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Dit is nodig voor de berekening van uw pensioen.

Stuur via een e-mail een kopie of scan van 1 van deze documenten:

 • een notariële akte waaruit blijkt dat uw samenlevingsovereenkomst is gestopt.

 • een verklaring of brief van u en uw ex-partner, waaruit blijkt dat uw samenlevingsovereenkomst is gestopt.

 • een aangetekende brief aan uw ex-partner of een notaris, waarin staat op welke datum u stopt met samenwonen.