Uit dienst

In dienst

U gaat uit dienst bij een architectenbureau. Als u in de architectenbranche blijft werken, blijft u ook pensioen opbouwen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Maar als u in een andere sector gaat werken, kan het zijn dat u ook een nieuw pensioenfonds krijgt. Als uw oude en nieuwe werkgever bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus zijn aangesloten, verandert er niets voor u. Als uw oude werkgever bij ons is aangesloten en uw eventuele nieuwe werkgever niet, is het belangrijk dat er een aantal zaken geregeld worden.

Afmelden
Uw huidige werkgever meldt u af bij ons. Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer. U krijgt van ons een bericht waarin staat hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd en wat daar verder voor geregeld is. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij ons pensioenfonds.

Meer pensioen voor u of uw partner
U kunt ervoor kiezen om uw opgebouwde partnerpensioen helemaal of voor een deel om te zetten in ouderdomspensioen. Uw partner krijgt dan geen of minder partnerpensioen van ons. Uw eigen ouderdomspensioen wordt hoger. Of andersom: u zet dan ouderdomspensioen om in meer partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt. Uw eigen ouderdomspensioen wordt daardoor lager.

Uw pensioenregeling tijdelijk voortzetten
Als u nog geen nieuwe pensioenregeling heeft, kunt u uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus tijdelijk vrijwillig voortzetten.

Pensioenregeling nieuwe werkgever
Als u buiten de architectenbranche gaat werken, kunt u uw pensioen meenemen naar een nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. Als u kiest voor waardeoverdracht, vervallen al uw pensioenaanspraken bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. U krijgt dan géén pensioen en pensioenverhogingen meer van ons. U krijgt uw pensioen van uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt de pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus vergelijken met de pensioenregeling van uw nieuwe pensioenuitvoerder met de Pensioenvergelijker. U regelt waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenfonds.

Pensioen lager dan € 594,89
Is het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus lager dan € 594,89 bruto per jaar (in 2023)? Dan draagt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus uw kleine pensioen automatisch over aan een eventueel nieuw pensioenfonds. U hoeft daarvoor niets te doen, uw toestemming is niet nodig. Zo blijven kleine pensioenen zoveel mogelijk hun pensioenbestemming houden en worden ze gebundeld tot een groter pensioen.

Bekijk een totaaloverzicht van uw pensioen
Heeft u bij meerdere pensioenfondsen pensioen opgebouwd? Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw AOW-en pensioengegevens overzichtelijk bij elkaar.