Aanvullend geboorteverlof

kinderen in woonkamer

Vanaf 1 juli 2020 kunt u als partner bij de geboorte van uw kind aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens dit geboorteverlof van maximaal 5 weken krijgt u een uitkering van UWV. Dit gaat meestal via de werkgever.

Als u met aanvullend geboorteverlof gaat, blijft u pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werkgever pensioenpremie doorbetalen. Hoe u en uw werkgever de premie verdelen tijdens deze verlofperiode, hangt af van wat u en uw werkgever afspreken. Als u ervoor kiest de pensioenopbouw te onderbreken, moet u ons dit laten weten.

Verlof bij geboorte van uw kind

Bij de geboorte van uw kind heeft u recht op: 

  • Geboorteverlof van 5 dagen 
  • Aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken

Tijdens het geboorteverlof van 5 dagen blijft u loon krijgen van uw werkgever en bouwt u op de reguliere wijze pensioen op.

Kiest u voor aanvullend geboorteverlof dan krijgt u tot maximaal 5 weken via uw werkgever een uitkering van UWV. Deze uitkering is 70% van het (maximale) dagloon. Omdat u in deze periode niet uw gebruikelijke loon krijgt, is er sprake van onbetaald verlof. 

U leest meer informatie over aanvullend geboorteverlof op de website van UWV, onder meer wie hiervoor in aanmerking komt en hoe de hoogte van de uitkering wordt berekend. Aanvullend geboorteverlof vraagt u aan bij uw werkgever.

Als u gebruikmaakt van aanvullend geboorteverlof, blijft u pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werkgever pensioenpremie blijven betalen. Hoe u en uw werkgever de premie verdelen tijdens deze verlofperiode, hangt af van wat u en uw werkgever afspreken. Deze afspraak kan anders zijn dan de afspraak die gewoonlijk geldt. Neem hierover, voordat u met geboorteverlof gaat, contact op met uw werkgever.

De risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid kunt u niet stopzetten. Gedurende uw verlof blijft u verzekerd en behoudt u het recht op een uitkering bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid.