Uitslag verkiezingen bekend

In het bestuur én in het verantwoordingsorgaan komt 1 zetel vrij voor een vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Daarom organiseerden we verkiezingen. Nu is de uitslag bekend. We stellen de 2 verkozen kandidaten, Ivo Slikkerveer en Machiel Kuijt, aan u voor.

ivo-slikkerveer-en-machiel-kuijt-leden-bestuur-vo

Het bestuur gaat verder met Ivo Slikkerveer. Van de 12.009 kiesgerechtigden heeft 10,8% gestemd op 1 van de 2 kandidaten. Van de 1300 stemmen waren er 819 voor de heer Slikkerveer. Daarmee is hij herkozen. De heer Slikkerveer begint per 1 juli 2022 aan zijn derde en laatste zittingstermijn. 

Het verantwoordingsorgaan verwelkomt vanaf 1 januari 2022 Machiel Kuijt. Hij zal ook de pensioengerechtigden vertegenwoordigen. Voor de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan had zich 1 geschikte kandidaat gemeld, daarom was een stemronde niet nodig.

Meer over het herkozen bestuurslid

Ivo Slikkerveer (58) werkt al 30 jaar in het pensioenvak, waarvan de laatste 15 jaar als pensioenspecialist bij De Unie. “In 2014 ben ik voor de eerste keer gekozen door de gepensioneerden uit de architectenbranche om namens hen deel uit te maken van het bestuur van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Die rol vervul ik al 8 jaar met veel plezier.” 

“Het fonds staat voor grote uitdagingen. Duurzaamheid is een belangrijk thema in de branche. Een andere grote uitdaging is de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het is hierbij belangrijk dat ook de belangen van de niet-actieven en de pensioengerechtigden goed worden behartigd. Ik zal me inzetten voor een goed en duurzaam pensioen voor u.”

Meer over het nieuwe lid van het verantwoordingsorgaan

Machiel Kuijt (66) heeft 48 jaar gewerkt bij architecten- en ingenieursbureaus. Binnenkort mag hij genieten van een welverdiend pensioen. Achter de geraniums? “Nee, dat trekt mij beslist niet aan. Combineerde ik de bouwkundige advisering al met het trainen en coachen van (vak)mensen, ook vervulde ik jarenlang diverse bestuurlijke functies. Zo’n dienstverlenende rol ligt mij wel.” 

“Veel van waar ik in mijn veelzijdige loopbaan mee te maken heb gehad, komt straks in het verantwoordingsorgaan van ‘mijn’ pensioenfonds mooi samen. Ik wil graag bijdragen aan een welverdiend pensioen voor onze huidige en toekomstige leden.”

Dit waren de verkiezingen van 2021

Zoals bepaald in het verkiezingsreglement kiezen de pensioengerechtigden bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus wie hen mag vertegenwoordigen in het bestuur. Van 15 tot en met 26 november 2021 hebben pensioengerechtigden hun stem uitgebracht. De uitslag is pas definitief als De Nederlandsche Bank heeft ingestemd. 

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bedankt de kandidaten voor hun deelname en de pensioengerechtigden voor het uitbrengen van hun stem en hun betrokkenheid.

01-12-2021