Vragen en antwoorden

Het nieuwe pensioenstelsel komt er aan. Uiterlijk in 2027 moeten alle pensioenfondsen overgaan op de nieuwe regels voor pensioen. Maar waarom komt er eigenlijk een nieuw pensioenstelsel? Hoe gaat het er uit zien? En wat betekent het voor u?

Op deze pagina houden we u op de hoogte via veelgestelde vragen en antwoorden. We werken deze pagina regelmatig bij.

In het nieuwe pensioenstelsel komen 2 soorten pensioenregelingen. De ene regeling kenmerkt zich door meer solidariteit, de andere door meer flexibiliteit. Hoe de pensioenregeling er straks uit gaat zien, hangt ook af van de keuzes die de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) maken. 

In grote lijnen komen de veranderingen hierop neer:

  • Deelnemers zien hoe groot hun persoonlijke pensioenvermogen is.
  • De pensioenpremie wordt het uitgangspunt: werkgevers en werknemers betalen samen een pensioenpremie. De pensioenpremies worden belegd. Het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten.
  • Het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het economisch slecht gaat, kan het pensioen worden verlaagd. Wel komt er naar verwachting een buffer om grote schommelingen te voorkomen.

Meer over wat er gaat veranderen leest u hier.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel op deze ontwikkelingen aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Nu gaat de Eerste Kamer nog naar de wet kijken. Ook in de Eerste Kamer wordt gestemd. Het is de bedoeling dat dit uiterlijk 30 mei 2023 gebeurt. Dan kan de wet ingaan op 1 juli 2023. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe regels. De meeste pensioenfondsen willen de overstap naar het nieuwe stelsel al eerder maken. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus richt zich op 2026.

Naar verwachting stappen we per 1 januari 2026 over naar de vernieuwde pensioenregeling. Pas dan verandert er iets voor u. Wij informeren u dan over uw pensioenbedragen. Daarbij leggen we goed uit wat u had aan pensioen in de oude pensioenregeling en wat dit wordt in de nieuwe pensioenregeling. In de tussentijd houden wij u op de hoogte van alle veranderingen.

Ja. Als u met pensioen bent, gaan de nieuwe regels ook voor u gelden.

Die vraag is lastig te beantwoorden. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn en iedere situatie uniek is, verwachten experts dat de gemiddelde Nederlander er in het nieuwe pensioenstelsel er iets op vooruit gaat. Dat heeft te maken met het feit dat er minder buffers nodig zijn. Winsten op de beleggingen kunnen eerder worden uitgedeeld. Maar, in slechte tijden kan het pensioen ook eerder worden verlaagd. 

Uw opgebouwde pensioen verhuist waarschijnlijk mee naar het vernieuwde stelsel. De sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) nemen hierover een beslissing. Het besluit geldt voor iedereen. U kunt niet zelf kiezen.

In het vernieuwde stelsel krijgt iedereen een persoonlijk pensioenvermogen. Dit betekent dat het pensioen dat u nu heeft opgebouwd, wordt omgerekend naar uw persoonlijk pensioenvermogen. Dit gebeurt zeer zorgvuldig. Ook de toezichthouder kijkt goed mee.

Hoe deze berekening er precies uitziet, is nog niet helemaal duidelijk. De nieuwe pensioenwet geeft aan welke rekenmethoden pensioenfondsen hiervoor moeten gebruiken. Er wordt zorgvuldig gekeken of het overzetten evenwichtig is. En er geen groepen onevenredig benadeeld worden.

We houden u de komende jaren graag op de hoogte van het nieuwe pensioenstelsel en wat dit betekent voor de pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.