U krijgt wezenpensioen

In deze toelichting vindt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit pensioenoverzicht krijgt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave.

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in het pensioen dat u jaarlijks van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt. Bewaar het overzicht goed, zo houdt u een helder inzicht in uw pensioen.

Uw gegevens

persoonlijke_gegevens

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact met ons op.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bekend zijn. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering dat u van ons krijgt.

Lees meer over het wezenpensioen.

Bedrag per jaar

ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u per jaar van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt. U krijgt uw uitkering iedere maand. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. Hoeveel loonheffing en bijdrage Zvw ervan afgaan, kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of jaaropgave.

Risico's

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Toeslagverlening

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit noemen we ‘toeslagverlening’ of ‘indexatie’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Ieder jaar beoordeelt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus of uw pensioen wordt verhoogd.

Lees meer over ons toeslagbeleid

Invloed

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen:

• U wordt 18 jaar (en moet een studieverklaring aan ons toesturen);

• U studeert en wordt 27 jaar;

• U stopt met studeren.

Lees meer over wezenpensioen.

vragen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet op onze site vinden? Onze helpdesk staat voor u klaar. Bel 020 - 583 59 30. Of stuur ons een e-mail. Onze helpdesk is te bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!