U krijgt ouderdomspensioen

In deze toelichting vindt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u van ons heeft gekregen. Dit pensioenoverzicht krijgt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave.

Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht in: 

  • Het pensioen dat u van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt; 
  • Het pensioen dat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt. 

Bewaar het overzicht goed, zo houdt u een helder inzicht in uw pensioen.

Uw persoonlijke gegevens

persoonlijke_gegevens

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact met ons op.

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan in het pensioenoverzicht zijn of haar gegevens. Heeft u een partner, maar staan zijn of haar gegevens niet op uw pensioenoverzicht? Neem dan contact met ons op. Mogelijk komt uw partner in aanmerking voor partnerpensioen als u overlijdt.

Lees meer over het partnerpensioen.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bekend zijn. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering dat u van ons krijgt.

Lees meer over uw ouderdomspensioen in onze pensioenregeling.

Bedrag per jaar

ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u per jaar van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus krijgt. U krijgt uw uitkering iedere maand. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. Hoeveel loonheffing en bijdrage Zvw ervan afgaan, kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of jaaropgave.

Nabestaandenpensioen

ouderdomspensioen

Heeft u een partner of kinderen? Als u overlijdt, krijgen zij mogelijk een nabestaandenpensioen. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan.

De bedragen zijn inclusief vakantiegeld.

Partner

Op uw pensioenoverzicht staat het bedrag dat uw partner krijgt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden.

Lees meer over het partnerpensioen.

Kinderen

Op uw pensioenoverzicht staat het bedrag dat uw kinderen krijgen als u overlijdt. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen als ze jonger zijn dan 18 jaar. Of als ze nog studeren en jonger zijn dan 27.

Lees meer over het wezenpensioen.

Risico's

uitkeringszekerheid_risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Toeslagverlening

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit noemen we ‘toeslagverlening’ of ‘indexatie’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Ieder jaar beoordeelt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus of uw pensioen wordt verhoogd.

Lees meer over ons toeslagbeleid.

vragen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet op onze site vinden? Onze helpdesk staat voor u klaar. Bel 020 - 583 59 30. Of stuur ons een e-mail.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!