Betaalspecificatie en jaaropgave

Aan het begin van dit jaar ontvangt u uw betaalspecificatie.

Hierop staat hoeveel pensioen u van ons krijgt. We sturen u ook een jaaropgave als u vorig jaar al pensioen van ons ontving. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte. Uw betaalspecificatie vindt u terug in MijnArchitectenpensioen.
Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar ontvangen heeft. En hoeveel er ingehouden is aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw. Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u maandelijks van ons ontvangt en hoeveel er ingehouden wordt. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer er iets wijzigt. En elk jaar in januari.

Wijzigingen 2020 
Mogelijk wijzigt uw nettopensioen in 2020. Dit komt door fiscale wijzigingen:

  • Er gelden vanaf 1 januari 2020 nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw netto pensioenbedrag of -uitkering. De nieuwe belastingtabellen vindt u op belastingdienst.nl
  • De wettelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is gedaald naar 5,45%. In 2019 was dit 5,7%. Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, is gestegen naar € 57.232. In 2019 was dit € 55.927. De inhouding wijzigt dus ook als uw brutopensioen of - uitkering niet wijzigt.

Op uw bruto pensioen worden een aantal bedragen ingehouden:

  • Loonheffing
    Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaalt u loonheffing.
  • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
    De Zorgverzekeringswet (Zvw) bedraagt in 2020 5,45% van uw bruto jaarinkomen. In 2019 was dat 5,7%. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 57.232. Dit was in 2019 € 55.927. Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van het CAK.

Loonheffingskorting
Loonheffingskorting is de korting die u ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. U mag loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.

Als u kiest voor digitale post, vindt u uw betaalspecificatie voortaan in MijnArchitectenpensioen. Zo heeft u al uw informatie over uw pensioen overzichtelijk bij elkaar.

Meld u aan voor digitale post.