Betaalspecificatie en jaaropgave

Aan het begin van dit jaar ontvangt u uw betaalspecificatie.

Hierop staat hoeveel pensioen u van ons krijgt. We sturen u ook een jaaropgave als u vorig jaar al pensioen van ons ontving. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte. Uw betaalspecificatie en jaaropgave vindt u terug in MijnArchitectenpensioen.

Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar ontvangen heeft. En hoeveel er ingehouden is aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw. Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u maandelijks van ons ontvangt en hoeveel er wordt ingehouden. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer er iets wijzigt. En elk jaar in januari.

Opgebouwde pensioen verhoogd
Per 1 januari 2022 hebben wij de (opgebouwde) pensioenen verhoogd. Lees hier meer over deze indexatie en ons toeslagbeleid. 

Wijziging loonheffing
Er gelden nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw nettopensioen. Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl.

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is gedaald
Als inwoner van Nederland en verzekerde voor de Wet Langdurige Zorg, bent u ook verzekerd ingevolge de Zorgverzekeringswet. Naast de vaste premie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt, bent u ook over uw pensioen of uitkering een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Deze houden we maandelijks in en dragen we af aan de Belastingdienst. 

De hoogte van de bijdrage wordt door de Minister van Volksgezondheid vastgesteld en wijzigt ieder jaar. De Zvw-bijdrage is per 1 januari 2022 gedaald en bedraagt 5,5%. In 2021 was dit 5,75%. Ook dit heeft invloed op uw nettopensioen. Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 59.706. Dit was in 2021 € 58.311. Over uw bruto jaarpensioen boven € 59.706 betaalt u geen bijdrage.

Op uw brutopensioen worden een aantal bedragen ingehouden:

  • Loonheffing
    Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaalt u loonheffing.
  • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
    De Zorgverzekeringswet (Zvw) bedraagt in 2022 5,5% van uw bruto jaarinkomen. Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt is € 59.706. Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van het CAK.

Loonheffingskorting
Loonheffingskorting is de korting die u ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. U mag loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen. 

Als u kiest voor digitale post, ontvangt u van ons een e-mail als er digitale post voor u klaarstaat in MijnArchitectenpensioen. In MijnArchitectenpensioen heeft u alle informatie over uw pensioen overzichtelijk bij elkaar.

Meld u aan voor digitale post.