Uw pensioenopbouw

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus regelt het pensioen voor werknemers in de architectenbranche.

Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever betaalt 55% van deze premie, u betaalt zelf 45%. Uw werkgever draagt de premies over aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds beheert alle premies. Vanaf uw pensioendatum krijgt u van ons een pensioenuitkering.

Alle regels voor uw pensioen staan in het pensioenreglement (voor het laatst bijgewerkt op 14 januari 2021).

Pensioen opbouwen wil eigenlijk zeggen dat er een spaarpot voor u is waar maandelijks een bedrag bij wordt gestort. Bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bouwt u de volgende pensioenen op:

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling. We berekenen uw pensioen over het salaris dat u gemiddeld hebt verdiend toen u in onze sector werkte. De pensioenregeling bestaat uit het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

  • U bouwt jaarlijks 1,39% ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris minus de franchise.
  • U bouwt per jaar 1,3125% op aan partnerpensioen.
  • U bouwt per jaar 0,2625% op aan wezenpensioen.
Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. In 2021 is de franchise € 14.789,-.
Uw pensioenopbouw is aan een maximum gebonden. U bouwt pensioen op over uw salaris tot maximaal € 80.041,- (per 1 januari 2021).
Het bestuur van het pensioenfonds bekijkt jaarlijks of de opgebouwde en ingegane pensioenen kunnen worden verhoogd met een toeslag.

Overlijdt u voor uw 67e? Dan krijgt uw partner onder voorwaarden een Anw-uitkering van de overheid. Vaak is dat niet genoeg. Als u een Anw-hiaatverzekering hebt, krijgt uw partner extra geld tot hij of zij de AOW-leeftijd bereikt, maar maximaal tot 67 jaar.

Lees meer op Overlijden.

Pensioenpremie 

De pensioenpremie, die betaald wordt om pensioen op te bouwen, blijft in 2021 gelijk aan dit jaar, 23% van uw salaris tot € 80.041 min € 14.789,-. 

Franchise 

In 2021 is de franchise € 14.789,-. Dit is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt (2020: € 14.383,-) 

Bovengrens 

Uw pensioenopbouw is aan een maximum gebonden. U bouwt pensioen op over uw salaris tot maximaal € 80.041,- (2020: € 78.223,-).

Waardeoverdracht klein pensioen 

Een klein pensioen is een opgebouwde pensioenaanspraak tussen € 2,- bruto per jaar en de wettelijke afkoopgrens. In 2021 is deze afkoopgrens € 503,24 bruto per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Pensioenfondsen mogen vanaf 1 januari 2019 kleine pensioenen niet meer afkopen. In plaats daarvan draagt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus uw kleine pensioen automatisch over aan een eventueel nieuw pensioenfonds. Daarvoor is uw toestemming niet nodig. Zo blijven kleine pensioenen zoveel mogelijk hun pensioenbestemming houden en worden ze gebundeld tot een groter pensioen. Een pensioen kleiner dan € 2,- bruto per jaar vervalt.