Heeft u een vraag over pensioen? Op deze pagina staan alle veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Heeft u uw pensioen vanuit Pensioenfonds voor de Architectenbureaus naar uw nieuwe pensioenuitvoerder overgedragen? En gaat u daarna scheiden?

Dan heeft u door deze waardeoverdracht geen pensioen meer staan bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Uw pensioen staat bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Neem daarom contact op met uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 

Bent u gescheiden? En wilt u waardeoverdracht aanvragen naar een andere pensioenuitvoerder?

Dan blijft het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus staan.

Gaat u (bijna) met pensioen?

U kunt het tijdens uw huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen verdelen. En uw ex-partner heeft misschien recht op bijzonder partnerpensioen.

 

Bent u nadat u met pensioen bent gegaan getrouwd en gaat u scheiden?

Dan heeft uw ex-partner geen recht op ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen.

 

Als u gaat scheiden kan de hoogte van uw AOW veranderen

Kijk hiervoor op svb.nl/aow.

Overlijdt u voordat uw scheiding officieel is?

Dan is uw partner nog geen ex-partner. Uw partner heeft misschien recht op het partnerpensioen.

 

Overlijdt u nadat u bent gescheiden?

En heeft u uw ouderdomspensioen verdeelt met uw ex-partner? Dan krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen niet (meer). 

Had uw ex-partner recht op het bijzonder partnerpensioen? Dan houdt uw ex-partner recht op het bijzonder partnerpensioen. Tenzij uw ex-partner heeft afgezien van het bijzonder partnerpensioen.

 

Overlijdt uw ex-partner? En hebben jullie niet gekozen voor conversie?

Dan krijgt u het verdeelde ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen weer terug bij uw pensioen.

 

Overlijdt uw ex-partner? En hebben jullie gekozen voor conversie?

Dan verandert er niets aan uw pensioen.

Als u en uw partner uit elkaar gaan of gaan scheiden, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen. Er kan een verschil zijn tussen de gewenste en werkelijke inkomsten. Dit hangt af van hoe u uw pensioen verdeelt.

Wilt u inzicht krijgen in uw financiële situatie als u met pensioen bent of nog met pensioen moet gaan? Vraag dan een persoonlijk gesprek aan met 1 van onze adviseurs.

Uw ex-partner krijgt misschien bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Dit is het partnerpensioen dat u tot uw scheiding heeft opgebouwd bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Lees meer over bijzonder partnerpensioen

Maakt u afspraken over de verdeling van uw pensioen? Dan gaat dat over uw ouderdomspensioen. Niet over het bijzonder partnerpensioen. Er is een uitzondering. Kiest u samen voor conversie? Dan maakt u al een afspraak over het bijzonder partnerpensioen.

 

Heeft u meer dan 1 ex-partner?

Dan verdelen we het partnerpensioen over uw ex-partners. De startdatum voor de berekening van het (bijzonder) partnerpensioen is voor uw tweede partner het einde van uw eerste relatie. En zo verder.

Woont u in het buitenland en gaat u scheiden? Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven. U doet dit door het inschrijfbewijs van uw scheiding naar ons per e-mail te sturen. Of per post.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap met iemand die pensioen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus opbouwt (of heeft opgebouwd)? Dan bent u de 'ex-partner'.

Dan heeft u misschien recht op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat uw ex-partner tot uw scheiding heeft opgebouwd bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. U kunt van het bijzonder partnerpensioen afzien. Lees meer over bijzonder partnerpensioen

Maakt u afspraken over de verdeling van het pensioen? Dan gaat dat over het ouderdomspensioen. Niet over het bijzonder partnerpensioen. Er is een uitzondering. Kiest u samen voor conversie? Dan maakt u al een afspraak over het bijzonder partnerpensioen.

 

Had u een samenlevingscontract met iemand die pensioen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus opbouwt (of heeft opgebouwd)?

En was u aangemeld als partner bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus? Dan heeft u misschien recht op bijzonder partnerpensioen. 

Lees meer

 

Overlijdt uw (ex-)partner voordat u officieel bent gescheiden?

Dan bent u nog geen ex-partner. En krijgt u het partnerpensioen.

 

Overlijdt uw ex-partner nadat u bent gescheiden? En hebben jullie niet gekozen voor conversie?

Dan heeft dat geen gevolgen voor uw bijzonder partnerpensioen. U houdt recht op het bijzonder partnerpensioen. U krijgt het deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner niet (meer).

 

Overlijdt uw ex-partner nadat u bent gescheiden? En hebben jullie gekozen voor conversie?

Dan heeft dat geen gevolgen voor uw pensioen. U houdt recht op uw deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen. Omdat dat is omgezet naar een eigen pensioen voor u.

 

Als u gaat scheiden kan de hoogte van uw AOW veranderen

Kijk hiervoor op svb.nl/aow.