UPO-toelichting

In deze toelichting staat meer uitleg over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Uw jaarlijkse uniform pensioenoverzicht geeft u inzicht:

  • in uw pensioenopbouw;
  • in wat u krijgt als u arbeidsongeschikt wordt;
  • in wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt.

Het UPO is een belangrijk overzicht, bewaar het daarom goed. Zo weet u altijd hoe u ervoor staat.

Uw persoonlijke gegevens

persoonlijke_gegevens


Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.
 

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan in het overzicht zijn of haar gegevens. Hebt u een partner en heeft u een samenlevingscontract, maar staan zijn of haar gegevens niet op uw overzicht? Meld uw partner dan aan via MijnArchitectenpensioen.
 

Uw pensioengegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u ons pensioenfonds en de naam van de pensioenregeling waar u aan deelneemt. Ook ziet u de eerste dag waarop u bent begonnen met pensioen opbouwen bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

Op uw pensioenoverzicht ziet u verder:

Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling
Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioen, ook wel uw ‘pensioengevend salaris’. Hier staat het salaris dat u zou verdienen bij een voltijd dienstverband van 40 uur. In het pensioenreglement staat welk deel van uw salaris meetelt voor uw pensioenopbouw.

U bouwt géén pensioen op over
Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waar u géén pensioen over opbouwt. Dit bedrag heet franchise.

Salaris waarover u wel pensioen opbouwt
Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Bedraagt uw salaris in 2023 meer dan € 85.770 Dan is het salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling gemaximeerd op € 85.770. Uw pensioenopbouw is op dit bedrag gebaseerd.

Percentage jaarlijkse pensioenopbouw
Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt. Meer informatie over pensioen opbouwen.

Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband
Dit laat zien of u in deeltijd of voltijd werkt.

Premiepercentage dat u en uw werkgever betalen
Uw werkgever betaalt pensioenpremie aan Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Een gedeelte daarvan betaalt u zelf. Uw werkgever houdt uw gedeelte van de premie elke maand in op uw salaris.

ouderdomspensioen


Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat u heeft opgebouwd bij ons. Ook ziet u het bedrag dat u vanaf uw 67e jaarlijks krijgt zolang u leeft, als er niets in uw situatie verandert. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) vanaf gaat.
 

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Bent u gescheiden en zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? Heeft u dit aan ons doorgegeven vóór 31 december 2023 en heeft u de bevestiging gekregen dat uw echtscheiding door Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is verwerkt? Dan staat op uw overzicht dat uw ex-partner een deel van uw pensioen krijgt. Wilt u weten hoeveel uw ex-partner krijgt? Ga dan naar MijnArchitectenpensioen. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan.
 

Uw AOW-leeftijd

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan op MijnArchitectenpensioen of op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

ouderdomspensioen


Als u overlijdt, dan kunnen uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen krijgen.
 

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het brutobedrag staan dat uw partner krijgt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Lees meer over het partnerpensioen.
 

Kinderen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op een wezenpensioen. Dit is automatisch geregeld. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg- of stiefkinderen. Lees meer over het wezenpensioen.

arbeidsongeschiktheidspensioen


Als u arbeidsongeschikt wordt, dan is het mogelijk dat uw pensioenopbouw doorloopt. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

uitkeringszekerheid_risico


De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

Nieuw op uw UPO: Wat als het mee- of tegenzit?

werkloos


Van nu tot het moment dat u met pensioen gaat kan veel veranderen. Het kan bijvoorbeeld beter of slechter gaan met de economie. Dit heeft dan invloed op het pensioen dat u krijgt. 

Op uw UPO ziet u vanaf nu wat uw pensioen is in 3 situaties. Uw verwachte pensioen, als het meezit én als het tegenzit. U ziet 3 pijlen met bedragen. Wat betekenen de pijlen? 

  1. Pijl in het midden: verwacht eindresultaat We verwachten dat dit het bedrag aan pensioen is dat u krijgt op uw 67e. 
  2. Rechter pijl: Gaat het heel goed met de economie? Dan verwachten we dat u dit bedrag krijgt. Als het meezit krijgt u dus meer pensioen. 
  3. Linker pijl: Gaat het niet goed met de economie? Dan verwachten we dat u dit bedrag krijgt. Als het tegenzit krijgt  u dus minder pensioen. 

Ook ziet u een bedrag onderaan het plaatje. Dit is het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. Stopt u nu met opbouwen? Dan krijgt u dit bedrag als u met pensioen gaat.

In het plaatje hielden we rekening met inflatie. Wat is inflatie? Dan gaan de prijzen van producten en diensten omhoog. Bijvoorbeeld een brood in de supermarkt. U kunt dan minder kopen met hetzelfde geld.

Lees meer over ons toeslagbeleid.

factor_a


Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei nodig, de factor A. Het bedrag op het pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Heeft u meerdere pensioenoverzichten gekregen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst.

samenwonen_trouwen


Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen.

vragen


Kunt u het antwoord op uw vraag niet op onze site vinden? Onze helpdesk staat voor u klaar. Bel 020 - 583 59 30. Of stuur ons een e-mail.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!