Nieuwe cao 2024 architectenbranche

8 februari 2024

Op donderdag 18 januari 2024 is een cao-onderhandelaarsakkoord bereikt, gevolgd door een definitief cao-akkoord.

Dit zijn de afspraken:  
 

 1. Looptijd
  Cao geldt 12 maanden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
 2. Loon:  
  Op 1 januari 2024 geen algemene loonontwikkeling  
  Op 1 juli 2024 een loonstijging van 3,0%

 3. Pensioen:  
  Pensioenpremie blijft 24,5% met een fiscaal maximale opbouw van 1,738%

 4. Pensioengevend salaris:  
  Tot 30 juni 2024 is het pensioengevend salaris berekend op basis salarisschaal 2023 
  Vanaf 1 juli 2024 is het pensioengevend salaris berekend op basis salarisschaal 2024

Wat betekent dit voor u en uw werknemer? 

 • De loonstijging van 1 juli telt vanaf 1 januari 2025 mee voor het pensioengevend inkomen.  
  Wij stellen het pensioengevend inkomen jaarlijks op 1 januari vast. Dit pensioengevend inkomen geldt voor het hele jaar. Ook als het salaris in de loop van het kalenderjaar omhooggaat, zoals dit jaar per 1 juli 2024. 
 • De salaristabel vanaf 1 september 2023 geldt tot 1 juli 2024.
 • Voor nieuwe medewerkers geldt na 1 juli 2024 de nieuwe salarisschaal.
 • De salaristabel per 1 juli 2024 wordt nog opgesteld. 

SFA publiceert de nieuwe cao- tekst

Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) zet zodra de tekst vastgesteld is dit op CAO - Stichting Fonds Architectenbureaus (sfa-architecten.nl). SFA zorgt namens cao-partijen voor aanmelding bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). En regelt de algemeen verbindend verklaring (AVV), zodat de cao voor iedereen in de architectenbranche geldt. 

Waar vindt u (straks) salaristabellen en de cao-tekst? 
Bovenaan de pagina Downloads op de website van SFA. Onder het kopje ‘cao’ vindt u nu al de salaristabel per 1 september 2023. Zodra de cao-tekst 2024 en de salaristabel per 1 juli 2024 gereed zijn, worden ze hier toegevoegd.  Downloads - Stichting Fonds Architectenbureaus (sfa-architecten.nl)