Pensioenaangifte voor DGA, bestuurder of stagiair

man architect aan het werk

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA), bestuurder of stagiair is uitgesloten van deelname aan de pensioenregeling.

Een werknemer is DGA als: 

  • De werknemer is (indirect) de persoonlijk houder van de aandelen, die ten minste 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
  • De werknemer is houder van certificaten van aandelen, die ten minste 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Deze certificaten zijn uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor, waarvan de DGA voor ten minste een tiende deel in het bestuur vertegenwoordigd is.

Bestuurder
De bestuurder is degene die volgens de statuten van uw vennootschap in de functie van bestuurder is benoemd.

Stagiair
Een stagiair is een leerling of student van een school of onderwijsinstelling. Hij of zij werkt bij u tijdens de stageperiode. Of de stagiair werkt bij u tijdens zijn of haar studie voor het opdoen van praktische ervaring.

Vanaf 1 januari 2018 doet u geen pensioenaangifte meer voor een DGA

De DGA is geen verplichte deelnemer in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Een aantal DGA’s neemt vrijwillig deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Deze DGA’s hebben in 2007, toen voor hen de pensioenopbouw bij Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus niet langer verplicht werd gesteld, de pensioenopbouw vrijwillig voortgezet. Er is geen nieuwe instroom meer mogelijk. Voor een DGA die voor 1 januari 2018 al deelnam aan de regeling, dient u wel aan te leveren. Hoe u kunt aanleveren leest u onder 'Zo levert u bij vrijwillig deelname DGA aan'. 

Wanneer een DGA vrijwillig deelneemt, is dit al vastgelegd in onze administratie. U levert dan elke maand de gegevens aan en voegt hieraan de verbijzondering DGA toe.